ДИЗАЙН СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ ВОГНЯНИМИ ЗАСОБАМИ КОНСТРУЮВАННЯ

Автор(и)

  • Kateryna Iudova-Romanova Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160497

Ключові слова:

сценічний дизайн, сценічний простір, ритуальний вогонь, піротехніка

Анотація

Мета дослідження з’ясувати закономірності зв’язків між змістом і формою у сценічному дизайні, зок-рема у його особливому різновиді, коли вогняні засоби оформлення є домінуючими у створенні візуальних худож-ніх образів. Методологічною основою дослідження є системний мистецтвознавчий аналіз. Різновид сценічного дизайну, коли вогонь є основним способом візуалізації художніх образів, із наукової точки зору розглядається вперше , що і визначає наукову новизну дослідження. Висновки. Традиційною складовою сценічного дизайну є вогняні ефекти, до яких належать святкові ритуальні вогні. Вогонь як головна складова дизайну широко застосо-вувався у Петровську епоху, стаючи домінуючою складовою театрально-видовищних дійств. Для дизайну київсь-ких публічних святкових заходів просто неба у ХІХ ст. часто також застосовувалися піротехнічні прийоми. Сього-дні дизайнери у співпраці з режисерами театрально-видовищних заходів поруч із традиційними вогняними прийомами широко застосовують сучасну піротехніку.

Біографія автора

Kateryna Iudova-Romanova, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри сценічного мистецтва

Посилання

Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття [Текст] : автореф. дис. …д-ра мистецтвозн. : 05.01.03 – технічна естетика / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2006. – 51 с.

Иванова Ю.В. Обрядовый огонь [Текст] / Ю.В. Иванова // Календарные обычаи в странах зарубеж-

ной Европы: исторические корни и развитие обычаев / ред. кол.: С.А. Токарев (отв. ред.), И.Н. Гроздова, Ю.В. Иванова, С.Я. Серов. – Москва: Наука, 1983. – С. 116–130.

Иллюминация [Текст] // Малая энциклопедия киевской старины / Анатолий Николаевич Макаров. –

Киев : Довіра, 2005. – С. 149–150.

Кашин Н. И. Поступки и забавы императора Петра Великаго (Запись современника) / Сообщ. и пре-дисл. В. В. Майкова [Електронний ресурс]. – Санкт-Петербург : Типография И. Н. Скороходова, 1895. – 22 с. – В серии : Памятники древней письменности. – Т. 110. – Режим доступу: https://memoirs.ru/texts/Kaschin1895.htm.

Потешные огни [Текст] // Малая энциклопедия киевской старины / Анатолий Николаевич Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – С. 374–375.

Пыляев М. И. Эпоха рыцарских каруселей и аллегорических маскарадов в России [Електронний ре-сурс] // Исторический вестник, 1885. – Т. 22. – № 8. – С. 319-320. – Режим доступу: https://memoirs.ru/texts/Pyl_IV85_22_8.htm.

Dany’lenko V.Ya. Design in Ukraine within the world context of the art and designing culture of the 20th century. Extended abstract of doctor’s thesis. Lviv: Lviv National Academy of Arts [in Ukrainian].

Y`vanova Yu.V. (1983). Ritual Fir. Calendar customs in the countries of Foreign Europe: historical roots and development of customs. S.A. Tokarev (Ed.). Moscow: Nauka [in Russian].

Makarov A.N. (2005). Illumination. Small encyclopedia of Kiev antiquity. Kyiv: Dovira [in Russian].

Kashy’n N.Y. (1895). The deeds and entertainment of Emperor Peter the Great (Recording of a contemporary). Russian memoirs: Russia in the diaries and memoirs: site of Mikhail Voznesensky. Retrieved from https://memoirs.ru/texts/Kaschin1895.htm [in Russian].

Makarov A.N. (2005). Amusement lights. Small encyclopedia of Kiev antiquity. Kyiv: Dovira [in Russian].

Py’lyayev M.Y. The era of knightly carousels and allegorical masquerades in Russia. Russian memoirs: Russia in the diaries and memoirs: site of Mikhail Voznesensky. Retrieved from https://memoirs.ru/texts/Pyl_IV85_22_8.htm. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство