СЦЕНІЧНА ЄДНІСТЬ ПЛАСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СЦЕНОГРАФІЇ Д. ЛІДЕРА ТА ТЕАТРАЛЬНОЇ РЕЖИСУРИ С. ДАНЧЕНКА

Автор(и)

  • Ніна Гусакова
  • Максим Девізоров

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2023.286909

Анотація

Мета роботи. Висвітлити сценічну єдність пластичної концепції сценографії Д. Лідера та театральної режисури С. Данченка, охарактеризувати оригінальну концепцію образу вистав, їх унікум художнього рішення. Методологія дослідження полягає у застосуванні функціонально-типологічного методу для розгляду сценографічної діяльності Д. Лідера як новаторської форми художньої творчості в контексті формування та становлення напрямку дієвої сценографії, а також оцінки її значення в розвитку сценографічної лексики Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка; мистецтвознавчого методу для аналізу сценографічного вирішення вистав режисера С. Данченка та виявлення основних умов і принципів сценографічних рішень, композиційних прийомів та компонентів сценографії Д. Лідера, а також визначення їх впливу на художній образ постановок; аксіоматичного методу для розгляду світоглядних прерогатив Данила Лідера в контексті особливостей формування його філософії та художньо-естетичної позиції як майстра дієвої сценографії. Новизна дослідження. Комплексно досліджено сценічну єдність пластичної концепції сценографії Д. Лідера та театральної режисури С. Данченка в контексті формування та розвитку сценографії Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Висновки. Сценографія Д. Лідера, як філософа театру, не керується жодними предписаними правилами, і про неї неможливо судити за допомогою визначального судження, шляхом накладання до його сценографічної лексики певних вже відомих категорій. Створені майстром декорації засвідчують новаторську форму піднесеного, що дозволяє набути творчу енергію – Д. Лідер прагнув подолати диктат чуттєвого сприйняття дійсності з метою відображення сутнісних, прихованих характеристик буття. Асоціативний зв’язок та проведення паралелей між актуальними проблемами сьогодення і проблематикою літературного твору як підґрунтя глибинних філософсько-естетичних роздумів, запроваджені Д. Лідером – основа українського сценографічного мистецтва ХХІ ст.

Ключові слова: Данило Лідер, Сергій Данченко, режисер, театр, сценографія.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-03

Номер

Розділ

Сценічне мистецтво