ВІЗУАЛЬНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Автор(и)

  • Жанна Денисюк

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289769

Анотація

Мета статті – дослідити візуальні комунікативні практики в контексті розвитку креативних індустрій та виявити взаємообумовленість їх розвитку. Методологія дослідження передбачає використання сукупності методів: аналітичного, синтетичного, культурологічного, семантичного, що дозволить комплексно розглянути означену проблематику й отримати обґрунтовані результати дослідження. Наукова новизна полягає в системному узагальненні формування сучасної комунікації на основі переважаючого візуального чинника та виявити взаємозумовленість з тенденціями нарощування розвитку сфери креативних індустрій, а також виявленні характерного семантичного поля як фактора ретрансляції знаково-символічних культурних кодів та відповідних меседжів. Висновки. Технологічні можливості сучасного інформаційного середовища та візуальні комунікативні практики надають широкі можливості застосування і творення візуальних образів і сенсів, не лише репрезентуючи об’єктивну реальність, але й забезпечуючи комунікативні потреби, формують окремий простір інформаційно-комунікативного культурного середовища, здатного транслювати ідеї, сенси та цінності культури з переважанням візуального компоненту. Комунікативні стратегії креативних індустрій переважно зорієнтовані на візуальне сприйняття, мають власне знаково-смислове навантаження, є способом осмислення актуальних подій і явищ соціокультурного буття та слугують засобом поширення відповідних креативних наративів та ідей.

Ключові слова: візуальні культура, візуальні комунікативні практики, креативні індустрії, знаково-символічне поле, інформаційно-комунікативне середовище, культурні коди, меседжі, міжкультурний обмін.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Культурологія