СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ І НОРМ

Автор(и)

  • Олег Гаврилюк

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289783

Анотація

Мета статті – розкрити сутність взаємовпливу соціальних мереж та культурних цінностей і норм. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових методів системного аналізу, а також теорії соціальних мереж; для з’ясування сутності взаємовпливу соціальних мереж і культурних цінностей і норм використано метод логічної реконструкції. Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному аналізі специфіки прояву взаємовпливу соціальних мереж та культурних цінностей і норм. Висновки. Зазначено, що за мережевим принципом побудований увесь сучасний світовий соціокультурний простір, а в суспільстві домінують різні мережеві структури, поширення яких зумовлено розвитком цифрових технологій, поява яких, відповідно, зумовлена потребами суспільства і людей долати простори та різні обмеження у спілкуванні та отриманні інформації. При цьому свій власний культурний вимір притаманний кожній мережевій структурі. Соціальні мережі характеризуються доступністю, глобальністю, наявністю зворотного зв’язку, що свідчить про їхній конструктивний потенціал у сучасному соціокультурному просторі. Акцентовано, що вплив соціальних мереж на культуру є очевидним: соціальні мережі не лише змінили те, як люди взаємодіють один з одним, вибудовують стосунки, споживають інформацію та приймають рішення, а й визначили взаємовплив соціальних мереж та культури. Підсумовано, що в сучасному суспільстві соціальні мережі є механізмом збереження і водночас трансляції культурних цінностей і норм, а також консолідації, самоорганізації і культурної ідентифікації соціальних груп. Соціальні мережі змінюють культурні цінності і норми, що виявляється в міжкультурному та міжнародному спілкуванні, способі взаємодії людей один з одним; особливостях сприйняття себе та своїх стосунки з іншими. Водночас культурні цінності впливають на соціальні мережі, диктуючи їм необхідність дотримання певних суспільних норм.

Ключові слова: соціальні мережі, мережеві структури, цифрові технології, культурні цінності, культурні норми.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Культурологія