Гуманітарний журнал

Публікація результатів наукових досліджень та першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, філології, поширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні.

«Гуманітарний журнал» заснований і видається з 1999 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3782 від 16.04.1999 р. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/1 від 10.11.1999 р. «Гуманітарний журнал» зареєстрований ВАК України як фахове видання з історичних наук (Постанова Президії ВАК України від 22.12.2010, № 1-05/8).

Рецензування внутрішнє.

Періодичність: щоквартально.

Контакти:

40005 Україна, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, корп. 1, кімн. 68.

Тел.: (0562) 46-90-45; 47-45-18.

E-mail: gpl@ua.fm

http://ipt.nmu.org.ua/ua/vidavn/gj.php


Зображення домашньої сторінки журналу