Міжнародна економічна політика

Журнал "Міжнародна економічна політика" заснований Київським національним економічним університетом у 2003 році. Його спільно випускали та підтримували Київський національний економічний університет (Україна) і Центр торгової політики та права при Карлтонському й Оттавському університетах (Канада). Наразі, журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основними цілями журналу є сприяння прогресу знань у галузі міжнародної економічної політики в колах науковців і практиків не лише України, а й інших країн світу та сприяння обміну ідеями та розвитку діалогу щодо міжнародних торговельно-економічних питань. Журнал намагається досягти цих цілей шляхом забезпечення форуму для публікації результатів досліджень науковців і практиків з усього світу.

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями торгівлі, інвестицій та менеджменту в Україні чи інших країнах з перехідною економікою, а також на теми фінансової стабільності, економічних реформ, співробітництва, права, політекономії, міжнародних фінансових організацій, іншими питаннями, які доводиться вирішувати розвинутим країнами, країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються. Насамперед, розглядаються статті, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері зовнішньоекономічної політики. Кінцевого терміну подання робіт немає: статті приймаються постійно.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України та країн Західної Європи.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі міжнародної економіки та права, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Редакційна колегія журналу висловлює вдячність Центру торгової політики та права (ЦТПП) та Канадському агентству міжнародного розвитку (CIDA) за сприяння та підтримку.


№ 2 (25) (2016)

Зміст

Статті

Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці PDF
D. Lukianenko, M. Burmaka, T. Halakhova 7-20
Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери PDF
A. Kolot, O. Herasymenko 21-40
Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами PDF
T. Obolenska, O. Tsyrkun 41-58
Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі PDF
I. Kalenyuk, A. Dyachenko 59-75
Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній PDF
T. Tsygankova, R. Ponomarenko 76-98
Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України PDF
Y. Panchenko, M. Voychak 99-125
Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання PDF
T. Frolova, L. Lukianenko, K. Otchenash 126-156