Міжнародна економічна політика

Журнал "Міжнародна економічна політика" заснований Київським національним економічним університетом у 2003 році. Його спільно випускали та підтримували Київський національний економічний університет (Україна) і Центр торгової політики та права при Карлтонському й Оттавському університетах (Канада). Наразі, журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основними цілями журналу є сприяння прогресу знань у галузі міжнародної економічної політики в колах науковців і практиків не лише України, а й інших країн світу та сприяння обміну ідеями та розвитку діалогу щодо міжнародних торговельно-економічних питань. Журнал намагається досягти цих цілей шляхом забезпечення форуму для публікації результатів досліджень науковців і практиків з усього світу.

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями торгівлі, інвестицій та менеджменту в Україні чи інших країнах з перехідною економікою, а також на теми фінансової стабільності, економічних реформ, співробітництва, права, політекономії, міжнародних фінансових організацій, іншими питаннями, які доводиться вирішувати розвинутим країнами, країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються. Насамперед, розглядаються статті, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері зовнішньоекономічної політики. Кінцевого терміну подання робіт немає: статті приймаються постійно.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України та країн Західної Європи.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі міжнародної економіки та права, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Редакційна колегія журналу висловлює вдячність Центру торгової політики та права (ЦТПП) та Канадському агентству міжнародного розвитку (CIDA) за сприяння та підтримку.


№ 2 (29) (2018)

Зміст

Статті

Формування економіки знань в ЄС: методологічні засади та механізми імплементації PDF
Лукаш Яблонскі, Марек Яблонскі, Олександр Федірко 7-36
Креативізація глобального інвестиційного процесу PDF
Микола Бурмака 37-54
Глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень PDF
Олена Ложачевська, Катерина Сидоренко, Світлана Сіденко 55-74
Альтернативна енергетика Сполучених Штатів Америки в умовах глобальних викликів PDF
Тетяна Черницька, Юлія Новосад 75-108
Регіональні об’єднання в глобальній економіці PDF
Світлана Радзієвська 109-135
Рецензія на підручник д.е.н., професора Рогача О.І. «Теорії міжнародного бізнесу» PDF
Анатолій Поручник, Ярослава Столярчук 136-138