№ 1-2 (2010)

Зміст

Статті

Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку PDF
Дмитро Лук’яненко, Олена Тітова 5-21
Сучасні коаліції та угруповання СОТ у формуванні глобальної торгової політики PDF
Тетяна Циганкова, Ганна Солодковська 22-40
Формування інтеграційних пріоритетів арабських країн Близького Сходу в умовах трансформації глобального світоустрою PDF
Тетяна Орєхова, Аль Макаріх Фарид 41-75
Стабілізаційна політика як механізм забезпечення соціально-економічного згуртування: висновки з досвіду антикризового регулювання Польщі PDF
Міхал Габріель Вожняк 76-97
Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи PDF
Андрій Гончарук, Ольга Усенко 98-132
Економічні мережі як ефективні механізми координації інноваційної діяльності PDF
Тереза Баль-Вожняк 133-155
Оцінка інвестиційних проектів на прикладах газової і нафтової галузей промисловості України та Росії PDF
Ірина Дзебих 156-183
Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік PDF
Тетяна Ладуба 184-209
Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону PDF
Надія Мікула, Олеся Дацко 210-235
Культурний код формування вертикалей успішності етнічних груп США PDF
Людмила Петрашко 236-256
Макроекономічні ефекти відхилень реального обмінного курсу від рівноважного рівня в Україні PDF
Віктор Шевчук 257-277