№ 1-2 (2011)

Зміст

Статті

Глобальний бренд країни у сучасних технологіях торговельно- маркетингової діяльності PDF
Тетяна Циганкова, Тетяна Завгородня 5-31
Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій PDF
Євген Панченко, Ольга Лук’яненко 32-65
Формування та імплементація стратегічних орієнтирів антикризового розвитку міжнародних консалтингових компаній PDF
Лариса Руденко-Сударєва, Василь Оніщенко 66-94
Модернізація аграрної політики ЄС PDF
Віктор Чужиков, Оксана Вінська 95-114
Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці PDF
Людмила Петрашко 115-141
Стратегії нафтогазових ТНК на глобальному інвестиційному ринку PDF
Олег Швидкий, Ірина Дзебих 142-169
Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейнотеоретичні та фундаментальні основи дослідження PDF
Наталія Кравчук 170-210
Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації PDF
Ірина Брикова 211-245
Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти PDF
Андрій Грищенко 246-274
Посткризові асиметрії розвитку світового ринку банківських послуг PDF
Владислав Тіпанов, Дмитро Чернюк 275-306