№ 1(17) (2013)

Науковий вісник ЧДІЕУ

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

Економіка та управління національним господарством

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ PDF
Володимир Федорович Савченко, Сергій Олександрович Стойка 9-15
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ В ПЕНСІЙНІЙ СФЕРІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Василь Миколайович Левківський 16-19
КОНКУРЕНТНЕ ПОЛЕ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
Ганна Петрівна Андрєєва 20-25
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ PDF
Микола Володимирович Литовченко 26-38
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ PDF
Юрій Олександрович Черницький, Людмила Григорівна Жук 39-41
ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Миколаївна Кравченко 42-47

Регіональна економіка

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ НА ОСНОВІ ТРЕНДОВОЇ КОМПОНЕНТИ ДИНАМІКИ НАСЕЛЕННЯ PDF
Олександр Борисович Дубягін, Катерина Василівна Смірнова 48-57

Інновації

СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ PDF
Володимир Федорович Савченко, Сергій Дмитрович Гривко 58-63
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ольга Сергіївна Башлакова 64-68
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Крістіна Юріївна Сіренко 69-78

Економіка праці

ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ PDF
Ірина Василівна Глухова 79-84

Менеджмент

РОЗРАХУНОК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗМАЩУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ PDF
Євгеній Юрійович Сахно, Ярослав Володимирович Шевченко, Катерина Євгеніївна Сахно 85-92
КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДНОГО ПРОЕКТУ PDF
Дмитро Валерійович Маргасов 93-100

Міжнародна економіка

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПОЗИЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Світлана Олександрівна Полковниченко, Руслан Федорович Стеченко 101-109

Управління підриємством

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Михайлівна Зборовська 110-117
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ КРИЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Аліна Володимирівна Кунденко, Ірина Анатоліївна Смущенко, Катерина Сергіївна Овсянюк 118-125
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Степанівна Ладонько, Ірина Сергіївна Тихун 126-135
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ PDF
Василь Степанович Лень 136-141

Фінанси. Банківська справа.

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Лариса Олексіївна Коваленко, Катерина Василівна Мартиненко 142-148
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко 149-159
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Валентина Вікторівна Виговська, Торб'як Михайло Петрович 160-165
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БАНКОСТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ ОЗНАК PDF
Ольга Василівна Марченко, Ніна Едуардівна Аванесова 166-170
ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Вячеслав Геннадійович Суржик, Сергій Геннадійович Артемов, Юрій Володимирович Ніколаєнко 171-174
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ФОНДОВОГО РИНКУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Олена Костянтинівна Зоценко 175-180
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Ю. І. Опанасюк 181-187