DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54074

Успадкування вмісту олії в F1 гібридів конопель від міжсортових схре-щувань

І. В. Верещагін, В. Г. Вировець

Анотація


У статті актуалізується питання селекції конопель на олійність. Розкриваються особливості успадкування вмісту олії в F1 гібридів конопель, отриманих у результаті міжсортових схрещувань. Також подається інформація про ступінь домінування та вміст олії у насінні гібридів.


Ключові слова


Коноплі посівні; гібрид; вміст олії; успадкування; ступінь домінування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вировець В. Г. Досягнення і перспективи селекції конопель на підвищення насіннєвої продуктивності / В. Г. Вировець, І. М. Лайко, В. М. Кабанець // Луб’яні та технічні культури: [зб. наук. праць]. – Суми: Видавничий будинок “Еллада”, 2012. – Вип. 2 (7). – С. 13 – 27.

2. Вировець В. Г. Олійність конопель, як важливий резерв господарського використання культури / В. Г. Вировець, І. М. Лайко, І. В. Верещагін // Інноваційні напрямки в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробки і стандартизації технічних культур: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. молодих вчених, 2 – 4 грудня 2008 р. – Глухів: ІЛК УААН, 2009. – С. 24 – 28.

3. Гуляев Г. В. Селекция с основами генетики. Учеб. для вузов / Г. В. Гуляев. – М. : Колос, 1968. – 326 с.

4. Рушковский С. В. Методика химических исследований при селекции масличных растений / С. В. Рушковский. – М. : Пищепромиздат, 1947. – 99 с.

 Copyright (c) 2015 І. В. Верещагін, В. Г. Вировець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)