Правила відкликання опублікованих статей

Відкликання статті від публікації (ретракція) є механізмом виправлення опублікованої інформації та сповіщення читачів про те, що публікація містить недоліки чи помилки. Відкликанням статті займається редакція збірника за заявою автора чи за власним рішенням.

Недостовірність даних може бути результатом неусвідомленої помилки або ж усвідомленого порушення. Основою для відкликання статті можуть бути:

– виявлення некоректних запозичень (плагіату) в публікації;

– дублювання статті в декількох виданнях;

– виявлення в роботі фальсифікацій чи фабрикацій (наприклад, підтасування експериментальних даних);

– виявлення в роботі серйозних помилок (наприклад, невірної інтерпретації результатів), що ставить під сумнів її наукову цінність;

– некоректний склад авторів (відсутній той, що має бути автором або ж включені особи, які не відповідають критеріям авторства);

– приховано конфлікт інтересів (або інші порушення публікаційної етики);

– перепублікація статті без згоди автора;

– стаття не проходила процедуру рецензування.

Якщо авторський колектив вважає необхідним відкликати статтю, вони звертаються до редакції з аргументованим проханням. Якщо редакція погоджується на відкликання, далі вона самостійно займається ретракцією тексту.

Якщо редакція приймає рішення про відкликання статті на основі своєї експертизи чи інформації, яка поступила до редакції, необхідно інформувати про це рішення авторський колектив. Головний автор (автор для листування) має бути обов’язково ознайомлений з формулюванням причини відкликання.

Після прийняття рішення про відкликання стаття залишається на інтернет-сайті збірника у відповідному випуску, але на електронну версію тексту наносять надпис ВІДКЛИКАНА/RETRACTED і дату відкликання. Таку ж помітку ставлять у змісті відповідного випуску.