Інформація для авторів

Матеріали для публікації приймаються безкоштовно.

Збірник видається на кошти спонсорів – насінницьких фірм і дослідних господарств мережі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України.

Публікація в збірнику «Селекція і насінництво» дає можливість для ознайомлення широкої наукової аудиторії з вашими дослідженнями, пошуку можливої співпраці в нових для вас регіонах, розповсюдження відомостей про ваші дослідження серед сільськогосподарських виробників і перспективу впровадження інновацій у виробництво.