Конфлікт інтересів

Автори мають повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які може вплинути публікація результатів дослідження, наведених у рукописі. Це можуть бути результати конкурентних, фінансових, особистих чи інших відносин з іншими особами чи організаціями.

Редакція збірника також поважає та підтримує бажання авторів не привертати деяких рецензентів для розгляду рукопису, якщо ці запити є обґрунтованими і розумними. Якщо є підозра на упереджене ставлення рецензента, ми дотримуємося СОРЕ керівних принципів і припиняємо співпрацю з рецензентами, які надали неякісну чи несвоєчасну рецензію.

Члени редакційної колегії можуть подавати свої рукописи для публікації у збірнику, але не можуть брати участь у рішенні про публікацію свого рукопису, щоб мінімізувати можливу упередженість.