Авторське право

Збірник «Селекція і насінництво» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації задля загального суспільного прогресу.

Збірник використовує ліцензію Creative Commons Atribution-ShareAlike 4.0 International License       

Редакційна колегія в межах своєї компетенції вживає необхідних заходів для дотримання авторських прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», міжнародних правил охорони авторського права та міжнародних видавничих стандартів. Автори статей мають керуватися принципами академічної доброчесності, щоб забезпечити довіру до результатів наукових досягнень. Це передбачає:

– верховенство права, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– надання достовірної інформації про методи, методики і результати досліджень, джерела використаної та власну наукову діяльність;

– проведення експертизи лише у сфері своєї компетенції відповідно до своїх знань і досвіду;

– дотримання принципу рівності при проведенні експертного розгляду, виключаючи будь-яку дискримінацію на підставі раси, політичних поглядів, культурної чи соціальної приналежності, віросповідання та ін.

Автори володіють виключними правами на подану наукову статтю і передають видавцю збірника такі невиключні права, як публікація статті, розміщення її в мережі Інтернет та на сайті збірника, використання метаданих статті, переклад, поширення та внесення її до різних пошукових систем, наукометричних баз. Автори мають право на самостійне поширення статті з обов’язковим посиланням на видання.

Авторство має бути обмежене особами, які внесли значний вклад в концепцію, виконання або інтерпретацію результатів дослідження. Особи, які брали участь у деяких істотних аспектах дослідницького проекту (редагування академічного письма, окремі розрахунки чи виміри, переклад та ін.) мають бути згадані у рубриці Подяка.

Автор, який відповідає за переписку з редакцією, має гарантувати, що імена всіх учасників проекту поміщено в список авторів.