Плагіат та дублікати публікацій

Автори статей мають керуватися принципами академічної доброчесності, щоб забезпечити довіру до результатів наукових досягнень. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства, а саме: копіювання чужої наукової роботи чи декількох робіт та оприлюднення результатів під своїм іменем; створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел;

 рерайт – перефразування чужої праці без згадування оригінального автора;

компіляція – створення значного масиву тексту шляхом копіювання із різних джерел без внесення в нього правок, посилань на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту;

 парафраз – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. Сутність парафраза – заміна слів, фразеологічних оборотів при використанні будь-якої авторської праці;

 піратство у сфері авторського права і суміжних прав;

 приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу, або внесення до списку авторів праці осіб, які не брали участі в створенні продукту;

 самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових;

Подані до друку в збірник «Селекція і насінництво» статті проходять перевірку на системах АНТИПЛАГІАТ (plag.com.ua) та редакцією видавництва. Рукопис може бути прийнятий до друку за умови унікальності не менше 80 %. Також рукописи проходять перевірку на плагіат на етапі подвійного сліпого рецензування як один із критеріїв оцінки рукопису рецензентами.

Виявлення плагіату в поданих у Збірник публікаціях є підставою для відмови у друку. Якщо плагіат виявлено після друку статті, то така стаття з архіву журналу не видаляється та відмічається як ПЛАГІАТ у відповідності з міжнародними протоколами антиплагіатної політики. Така стаття з поміткою ПЛАГІАТ відображається у всіх ресурсах, де індексується чи зберігається збірник. Якщо подібні порушення з боку автора трапляються неодноразово, то такого автора редколегія збірника заносить в так званий «чорний список» щонайменше на два роки. В такому разі цього автора чекає відмова в публікації в будь-якому журналі.

При поданні рукопису до редакції збірника «Селекція і насінництво» автори мають упевнитися, що рукопис є оригінальним і ніколи раніше не був поданий до іншого збірника. Дублікат відбувається, коли дві або декілька статей без перехресного посилання ґрунтуються на одних і тих же гіпотезах, експериментальних даних чи висновках. Це може бути буквальним дублюванням, частковим або самоплагіатом.

Навмисне або повторне подання рукопису з метою дублювання статті в різних виданнях є порушенням академічної доброчесності та видавничої етики. В такому випадку редакція збірника вимагає пояснень від авторів. На засіданні редколегії приймають рішення щодо подальших публікацій цих авторів у збірнику «Селекція і насінництво» та сповіщенні редколегій інших видань щодо поступку авторів. У результаті автори можуть бути внесені до «чорного списку». В інших випадках редколегія збірника керується прикладами з кейсів СОРЕ (http://publicationethics.org/case/...).