DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54084

Успадкування ознак статі у самозапилених ліній однодомних конопель та її еволюційні аспекти

С. В. Міщенко

Анотація


На основі аналізу літературних джерел наведено аргументи на користь концепції еволюції статі конопель у напрямку гермафродитизм → однодомність → дводомність. Подано результати вивчення особливостей успадкування ознак статі в І1–І4 рослин однодомної фемінізованої матірки сортів середньоросійського (Глухівські 58, Глесія) і південного (Золотоніські 15) типу конопель.


Ключові слова


Коноплі посівні; стать; однодомність; успадкування; однодомна фемінізована матірка; самозапилена лінія; селекція; еволюція

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кордюм Е. Л. Цитоэмбриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных / Е. Л. Кордюм, Г. И. Глущенко. – К. : Наукова думка, 1976. – 198 с.

2. Мигаль М. Д. Експериментальна зміна статі конопель : [монографія] / М. Д. Мигаль. – Суми : СОД, Козацький вал, 2004. – 248 с.

3. Биология конопли : [Труды ВНИИ конопли / под ред. Н. Н. Гришко]. – К.–Харків : Держсільгоспвид УРСР, 1935. – Вып. 8. – 272 с.

4. Мигаль Н. Д. Генетические аспекты эволюции пола конопли / Н. Д. Мигаль // Генетика. – 1991. – Т. 27, № 5. – С. 1561–1569.

5. Мигаль Н. Д. Генетика пола конопли : [монография] / Н. Д. Мигаль. – Глухов : 1992. – 212 с.

6. Степанов Г. С. Разнокачественность репродуктивных органов у основных половых типов однодомной конопли / Г. С. Степанов // Доклады Россельхозакадемии. – 1997. – № 6. – С. 12–14.

7. Фегри К. Основы экологии опыления / Фегри К., Л. ван дер Пэйл ; пер. с англ. Л. В. Ковалевой, Э. Л. Миляевой ; под. ред. А. П. Меликяна. – М. : Мир, 1982. – 380с.

8. Бородина Е. И. Цитоэмбриология интерсексуальности половых типов конопли : дисс. … кандидата с.-г. наук : 06.00.23 / Бородина Екатерина Ивановна. – Глухов, 1995. – 139 с.

9. Hirata K. Sex determination in hemp (Cannabis sativa L.) / K. Hirata // Genetics. – 1927. – V. 19. – № 1. – P. 65–79.

10. Hoffmann W. Die Vererbung der Gesсhlechtsformen des Hanfes (Cannabis sativa L.) / W. Hoffman // Der Züchter. – 1947. – B. 17–18, № 9. – S. 257–277.

11. Мигаль Н. Д. Гомозиготация признака однодомности конопли инцухт-методом / Н. Д. Мигаль // Технология возделывания и обработки конопли : сб. научн. трудов. – Глухов, 1991. – С. 7–13.

12. Міщенко С. В. Успадкування ознак статі в першому поколінні самозапилених рослин середньоросійського і південного сортів однодомних конопель / С. В. Міщенко, І. М. Лайко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2011. – Вип. 4 (21). – С. 161–163. – (Серія “Агрономія і біологія”).

13. Міщенко С. В. Посилення прояву ознак жіночої статі конопель у потомстві самозапилених рослин однодомної фемінізованої матірки / С. В. Міщенко, І. М. Лайко // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2011. – Т. 10. – С. 481–486.Copyright (c) 2015 С. В. Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)