DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54085

Успадкування основних елементів продуктивності у гібридів F1 пшениці озимої в процесі створення стійкого до хвороб вихідного матеріалу

І. С. Лучна

Анотація


Наведено результати вивчення характеру успадкування в гібридних популяціях пшениці озимої висоти рослин та окремих елементів структури урожаю за ступенем їх фенотипового домінування. Виділено комбінації схрещувань, в яких очікується посилення прояву позитивних змін в наступних гібридних потомствах, що надасть можливість створити стійкий і продуктивний вихідний матеріал для селекції пшениці озимої.

 


Ключові слова


Пшениця озима; гібрид; стійкість; ступінь фенотипового домінування; успадкування; продуктивність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ковалишина Г. М. Ефективність донорів стійкості до хвороб для селекції озимої пшениці / Г. М. Ковалишина // Генетичні ресурси рослин. – Харків, 2010. – № 8. – С.  80-91.

2. Плахотник В. В. Некоторые вопросы методологи селекции пшеницы на устойчивости к Septoria tritici в центрально-черноземном регионе (ЦЧР) России/ В. В. Плахотник, В. П. Судникова, С. В. Артемова, Ю. В. Зеленева // Вісник СГІ-НЦНС. – 2008. – С. 183-188.

3. Орлюк А. П. Трансгресивна мінливість господарсько-цінних ознак і властивостей у озимої пшениці / А. П. Орлюк // Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. – Одеса. – 2004. – вип. 6 (46). – с. 20–31.

4. Гешеле Э. Э. Основы фитопатологической оценки в селекции растений / Э. Э. Гешеле – М., 1978. - С. 109-110.

5. Кривченко В. И. Устойчивость зерновых колосовых к возбудителям головневых болезней / Владимир Иванович Кривченко. – М.: Колос, 1984. – 306 с.

6. Болезни сельскохозяйственных культур / [Пересыпкин В. Ф. и др.]. – К.: Урожай, 1990. – Т. 1. – 246 с.

7. Методы оценки устойчивости селекционного материала и сортов пшеницы к септориозу [методичні рекомендації] – Москва, 1989. – 43 с.

8. Peter F. C. Genotypic correllations, dominance and heritability of guantitative characters in oats / F. C. Peter, C .J. Frey // Crop Science. – 1966. – № 3. – Vol. 6. – P. 259–262.Copyright (c) 2015 С. В. Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)