DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54091

Крупність та посівні якості насіння пшениці озимої

М. Я. Кирпа

Анотація


Проведено науково-теоретичний аналіз робіт із вивчення крупності насіння різних культур, досліджено вплив крупності на енергію проростання, схожість і силу росту у сортів пшениці озимої. З метою підвищення якості запропоновано  відбирати для сівби насіння фракції 2,5х20 мм і більше, з масою 1000 зерен понад 40 г, а також проводити його передпосівний обігрів. 


Ключові слова


Пшениця озима; насіння; показник проростання; крупність; сепарування; передпосівний обігрів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови: ДСТУ 2240-93 [Чинний від 1994-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1994. – 73 с. – (Держстандарт України).

2. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості: ДСТУ 4138-2002 [Чинний від 2004-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с. – (Держспоживстандарт України).

3. Строна И. Г. Общее семеноведение полевых культур / И. Г. Строна. – М.: Колос, 1966. – 464 с.

4. Ижик Н. К. Полевая всхожесть семян / Н. К. Ижик. – К.: Урожай, 1976. – 200 с.

5. Рак Ф. К. Зависимость урожая озимой пшеницы от крупности семян / Ф. К. Рак // Сб. статей «Биологические основы повышения урожаев кукурузы и других полевых культур в северной Степи УССР». – Днепропетровск, 1976. – С. 107-110.

6. Кіндрук М. О. Перспективи використання основних положень стандартизації у підвищенні вимог до якості насіння / М. О. Кіндрук, В. В. Вишневський, С. О. Павлюченко // Насінництво: теорія і практика прогнозування продуктивності сортів і гібридів за якістю насіння та садивного матеріалу:  Наукові праці Південного філіалу НУБІП. Сільськогосподарські науки. –  Вип. 127. – Сімферополь, 2009. – С. 35-39.

7. Кирпа М. Я. Крупність насіння кукурудзи та її агрономічне значення / М. Я. Кирпа С. О. Скотар // Селекція і насінництво: міжвід. тем. наук. зб. / Ін-тут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2008. –  Вип. 96. – С. 331-340.

8. Фирсова М. К. Оценка качества зерна и семян // М. К. Фирсова, Е. П. Попова. – М.: Колос, 1981. – 221 с.

9. Овчаров К. Е. Физиология формирования и проростания семян / К. Е. Овчаров. – М.: Колос, 1976. – 255 с.

10. Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М. М. Гаврилюка. – К.: Аграрна наука, 2007. – 216 с.

:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>


Copyright (c) 2015 М. Я. Кирпа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)