DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2013.54126

Екологічне випробування сучасих гібридів кукурудзи

Л. М. Чернобай, С. С. Китайова, Н. М. Музафаров, Т. В. Івлева, І. Б. Деркач

Анотація


Проведено екологічне випробування гібридів кукурудзи селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Гібриди оцінено за рядом статистичних показників, таких як екологічна стабільність, агрономічна стабільність, адаптивна здатність та виділено кращі для вирощування у зонах Степу та Лісостепу.


Ключові слова


Кукурудза; екологічне випробування; екологічна стабільність; агрономічна стабільність; загальна адаптивна здатність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кильчевский А. В. Экологическая селекция растений / А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. – Минск: Тэхналогiя, 1997. –372 с

2. Циков В. С. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи. / В. С. Циков, Л. А. Матюха / – М.: Агропромиздат, 1989. – 247 с.

3. Воскобойник О. В. Оцінка стабільності врожайності зерна гібридів кукурудзи за різних екофакторів середовища / О. В. Воскобойник // Бюл. Інституту зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2005. – № 26–27. – С. 82–86.

4. Кравченко Р. В. Варьирование адаптивных свойств гибридов кукурузы первого поколения (генотипов) под влиянием регуляторов роста / Р. В. Кравченко // Научный журнал КубГАУ – 2012 – №77 (03 ) – С. 1-10.

5. Гудзь Ю. В. Теория и практика адаптивной селекции кукурузы / Ю. В. Гудзь, Ю. А. Лавриненко. – Херсон: Борисфен-полиграфсервис, 1997. – 168 с.

6. Чупіков М. М. Оцінка стабільності врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості / М. М. Чупіков, Н. С. Овсяннікова, Л. М. Чернобай // Научные труды Крымского государственного агротехнологического университета. Сельскохозяйственные науки. – Симферополь, 2005. – Вып. 91. – С.154 – 158.

7. Пащенко Ю. М. Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування гібридів кукурудзи: монографія / Ю. М. Пащенко, В. М. Борисов, О. Ю. Шишкіна. – Дніпропетровськ.: АРТ – ПРЕС, 2009.Copyright (c) 2015 Л. М. Чернобай, С. С. Китайова, Н. М. Музафаров, Т. В. Івлева, І. Б. Деркач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)