DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012.59849

Вплив строку сівби та сортових особливостей на продуктивність коріандру в умовах північного Степу України

Г. М. Козелець

Анотація


Наведено узагальнені результати досліджень з вивчення впливу стро- ків сівби та сортових особливостей на ріст, розвиток та продуктивність рослин коріандру в умовах північного Степу України. Встановлено, що в умовах північного Степу для отримання вищої продуктивності коріандру ефективним є проведення сівби підзиму. За цих умов отримали урожайність 1,2 т/га, за ранньовесняного сіву – 0,86 т/га. Сорт коріандру Оксаніт забез- печив урожайність 1,12 т/га, Нектар – 1,04 т/га та Медун – 0,95 т/га

Ключові слова


Коріандр; продуктивність; строк сівби; сорт; ширина міжряддя; ефірна олія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / [Редкол.: М. В. Зубець (голова редакційної колегії) [та ін.]. – K.: Аграрна наука, 2004. – на С. 325–326.

2. Серов  И.  Д.  Кориандр в промышленности и его возделывание / И. Д. Серов. – Саратов: Сарат. обл. изд., 1937. – 33 с.

3. Столетова Е. А. Кориандр / Е. А. Столетова –М. –Л.: Огиз–Гос. изд. с. – х. колхоз.-кооп. литературы, Гидр. упр., 1931. – 68 с.

4. Гах І. С. Коріандр. / І. С. Гах, М. Т. Чудний. – Київ, – 1950

5. Юркевич Ю. Коріандр – попит збільшується. / Ю. Юркевич // Пропозиція. – 2007.– №9. – С. 66–68Copyright (c) 2016 Г. М. Козелець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)