DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66506

Методи оцінки нових генотипів сортів та клонів винограду за допомогою біо- та ДНК-технологій

І. А. Ковальова, Л. В. Герус, Н. М. Зеленянська, В. Р. Бочарова, Н. А. Мулюкіна

Анотація


У статті викладено результати розробки і оптимізації новітніх ме-тодів селекції та дослідження генотипів винограду нового покоління з використанням сучасних біотехнологій (культура тканин invitro, ДНК-аналіз) та вдосконалених класичних методів. Доведено можливість отри-мання повноцінних рослин винограду із недозрілого насіння, що сприя-тиме виділенню ранньостиглих крупноплідних генотипів винограду. З метою прискорення селекційного процесу та вивчення адаптивних влас-тивостей нових генотипів винограду застосовано вивчення солевитрива-лості та посухостійкості в контрольованих умовах культури тканин invitro. Ефективно використано методи генетичного та молекулярно-генетичного аналізу на різних етапах селекційного процесу для дослі-дження поліморфізму гібридів, сортів та клонів винограду

Ключові слова


Генотипи винограду; адаптивні показники; культура тканин invitro; ДНК-аналіз; методи селекції винограду

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Айвазян П. К. Селекция виноградной лозы / П. К. Айвазян, Е. Н. Докучаева. – К.: УАСХН, 1960. – 343 с.

2. Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений / Ф. Л. Калинин, В. В. Сарнацкая, В. Е. Полищук. – К. : Наук. Думка, 1980. – 488 с.

3. Кулиджанов Г. В. Вероятные механизмы наследования признака аромата ягоды у винограда (Vitis Vinifera L.) / Г. В. Кулиджанов // Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2003. – № 1. – С. 13-15.

4. Клименко В. П. Паспортизация сортов винограда по идентифи-цированным генам / В. П. Клименко, Л. П. Трошин // Виноград и вино России. – 1994. – № 1. – С. 12-14.

5. Теслюк Н.І. Удосконалення методів культури in vitro для селекції та розмноження винограду / Н.І.Теслюк. – К., 2009.

6. Черевата Т.М. Розробка і оптимізація прийомів клонального мікророзмноження для виробництва садивного матеріалу винограду / Т.М.Черевата. – К., 2006.

7. Разможение с использованием культуры in vitro // Виноградарство Северного Причерноморья: монография ; под ред. В. В. Власова. – Арциз, 2009. – С. 63.

8. Thomas M. R. Microsatellite repeats in grapevine reveal DNA polymor-phism when analyzed as sequence-tagged sites (STSs) / M. R. Thomas, N. S. Scott // Theor. Appl. Genet. – 1993. – V. 86. – P. 985-990.

9. Identification of microsatellite sequences in Vitis riparia and their ap-plicability for genotyping of different Vitis species / К. M. Sefc, F. J. Regner, E. Turetschek et al. // Genome. – 1999. – V. 42. – P. 367-373. Copyright (c) 2016 І. А. Ковальова, Л. В. Герус, Н. М. Зеленянська, В. Р. Бочарова, Н. А. Мулюкіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)