DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2010.70304

Реакція нових сортів ячменю ярого на систему удобрення та способи основного обробітку грунту

В. О. Скидан

Анотація


Наведено дані про вплив фону живлення та способів основного обробітку ґрунту на урожайність нових сортів ячменю ярого. Встановлено, що найбільші прибавки урожайності на інтенсивних фонах живлення забезпечують сорти Парнас і Доказ. Встановлено, що чизелювання знижує урожайність сортів ячменю ярого порівняно із оранкою

Ключові слова


Сорт; ячмінь ярий; фон живлення; урожайність; спосіб основного обробітку ґрунту; добрива

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сортовая агротехника зерновых культур / Н. А. Фёдорова, В. Н. Гармашов, В. М. Костромитин, А. Г. Мусатов / Под. ред. Н. А. Фёдоровой. – 2-е  изд. – К.: Урожай, 1989. – 328 с.

2. Панников В. Д. Почва, климат, удобрение и урожай. / Панников В. Д., Минеев В. Г. – М.: Агропромиздат, 1987. – 512 с.

3. Неттевич Э. Д. Выращивание пивоваренного ячменя. / Неттевич Э. Д., Аниканова З. Ф., Романова Л. М.  – М.: Колос, 1981. – 207 с.

4. Пабат І. А. Попередники, добрива і обробіток ґрунту під ячмінь ярий у Степу. / Пабат І. А., Горобець А. Г., Горбатенко А. І.  // Вісник аграрної науки. –2002. – №4. – С. 17 – 21.

5. Система обработки почв. / Под ред. Г.Г. Данилов. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 270 с.

6. Борисонік З.Б. Ярі колосові культури. / Борисонік З.Б. – К.: Урожай, 1975. – 176 с.

7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. / Доспехов Б. А. – М.: Колос, 1968. – 335 с.Copyright (c) 2016 В. О. Скидан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)