DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.74194

Кореляція між кількісними ознаками сортів ячменю ярого

К. В. Компанець, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, С. І. Святченко

Анотація


У лабораторії селекції і генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України в 2014–2015 рр. проведено оцінку зв’язків між показниками кількісних ознак сортів ячменю ярого за парними коефіцієнтами кореляції.

Визначено достовірно як тісну, так і середню кореляцію між певними кількісними ознаками продуктивності рослин і її структурними елементами, що робить доцільним добори за зв’язками між ознаками у досліджуваних сортів.


Ключові слова


ячмінь ярий; сорт; ознака рослини; парний коефіцієнт кореляції

Повний текст:

PDF

Посилання


Dospekhov, BA. Methods of field experiments. Moscow: Agropromizdat; 1985. 351 p.

Kozachenko MR, Solonechnyy PM, Vasko NI. Level, variability and correlation of quantitative traits in spring barley varieties. Sel. nasinn. 2011; 100: 46–58.

Shevchenko OO. Analysis of correlations between quantitative traits of spring barley under different growing conditions. Sel. nasinn. 2009; 97: 245–251.

Emine BC, Necmettin C. Correlation and path coefficient analyses of grain yield and yield components in two-rowed of barley (Hordeum vulgare convar. distichon) varieties. Not Sci Biol. 2012; 4(2): 128–131.

Jalal AA. Genetic variation, heritability, phenotypic and genotypic correlation studies for yield and yield components in promising barley genotypes. Journal of Agricultural Science. 2012; 4(3): 194–210.

Gocheva M. Study of the productivity elements of spring barley using correlation and path coefficient analysis. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue. 2014; 2: 1638–1641.

Sherwan ET, Taban NHA, Suaad MShA, Dana AA. Сorrelation and path coefficient analysis of grain yield and yield components in some barley genotypes created by full diallel analysis in sulaimani region for F2 generation. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. 2015; 5(4): 76–79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Доспехов. Б. А. Методика полевого опыта [Текст] / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

2. Козаченко. М. Р. Рівень, варіабельність та кореляція кількісних ознак у різновидностей ячменю ярого [Текст] / М. Р. Козаченко, П. М. Солонечний, Н. І. Васько // Селекція і насінництво. – 2011. – Вип. 100. – С. 46–58.

3. Шевченко. О. О. Аналіз кореляцій між кількісними ознаками ярого ячменю в різних умовах вирощування [Текст] / О. О. Шевченко // Селекція і насінництво. – 2009. – Вип. 97. – С. 245–251.

4. Emine, B. C. Correlation and path coefficient analyses of grain yield and yield components in two-rowed of barley (Hordeum vulgare convar. distichon) varieties [Text] / B. C. Emine,   C. Necmettin // Not Sci Biol. – 2012. – Vol. 4, No 2. – P. 128–131.

5. Jalal, A. A. Genetic variation, heritability, phenotypic and genotypic correlation studies for yield and yield components in promising barley genotypes [Text] / A. A Jalal // Journal of Agricultural Science – 2012. – Vol. 4, No 3. – P. 194–210.

6. Gocheva M. Study of the productivity elements of spring barley using correlation and path coefficient analysis [Text] / M. Gocheva // Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue. – 2014. – Vol. 2. – P. 1638–1641.

7. Sherwan E. T. Сorrelation and path coefficient analysis of grain yield and yield components in some barley genotypes created by full diallel analysis in sulaimani region for F2 generation [Text] / E. T. Sherwan, N. H. A. Taban, M. Sh. A. Suaad, A. A. Dana // International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. – 2015. – Vol. 5, No 4. – P. 76–79.Copyright (c) 2016 К. В. Компанець, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, С. І. Святченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)