DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.77212

Успадкування довжини і кількості квіток суцвіття та деяких кількісних ознаку гібридів сої F1

В. Г. Михайлов, О. З. Щербина, О. В. Парфенюк

Анотація


У гібридів сої першого покоління довжина суцвіття більше ухилялася в сторону батьківської форми з більшим значенням ознаки; відмічено неповне домінування більшого показника.

Кількість квіток у форм з довгим суцвіттям було значно більшим, ніж у зразків з нормальною довжиною суцвіття; в різних комбінаціях схрещування відмічено наддомінування, неповне домінування більшої та меншої кількості квіток.

За ознаками продуктивності (кількість насінин з рослини, маса насіння з рослини) у всіх без виключення гібридів першого покоління спостерігався гетерозис.

За тривалістю періоду вегетації у всіх гібридів першого покоління спостерігалось проміжне успадкування ознаки

Ключові слова


Соя; селекція; успадкування; кількість квіток в суцвітті; довжина суцвіття

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта – М., 1985. - 351 с.

2. Енкен В.Б.  Соя. – М.: Сельхозгиз, 1959. – 622 с

3. Международный классификатор СЭВ рода Glycine Willd”. – Л., 1990, - 46 с.

4. Van Shaik P.H., and A.H. Probst The inheritance of inflorescence type, pedunculate length, flowers per nodes, and percent flower shedding in soybeans // Agron. J. – 1958. – 50. –P. 98-102.Copyright (c) 2016 В. Г. Михайлов, О. З. Щербина, О. В. Парфенюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)