DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2008.84731

Продуктивно – морфологічні джерела для селекції видів цибулі батун, запашна, слизун, шніт

Л. Д. Борисенко

Анотація


В статті представлено результати досліджень продуктивно-морфологічних особливостей різних видів цибулі. Висвітлений характер динаміки наростання довжини листків. Встановлено ефективність доборів адаптивних і стабільних генотипів

Ключові слова


Колекція; вихідний матеріал; джерела; цибуля; батун; запашна; слизун; шніт; селекція; добір; продуктивність; ранньостиглість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрусяк В.М., Андрусяк Н.О. Ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту у контексті вступу України до Світової організації торгівлі // Економіка АПК. – 2006. – № 138. – С. 28-31.

2. Баумане М.Х., Швалковская Л. Многолетние овощные культуры. – М.: Сельхозгиз, 1969. – 96 с.

3. Бєлова Т.О. Цибулю - на конвеєр // Дім, сад, город. – 2001. – №.7 – С. 4-5.

4. Боголепов Г.Г. Использование видового разнообразия лука для получения зелени в открытом и защищенном грунте // В кн.: Труды Кубанского СХИ. 1983. – Вып. 229 – С. 3-10

5. Веселовский И., Хиреба А. Особенности лука батуна // Картофель и овощи. – 1972. – № 1. – С. 22

6. Веселовский И., Хиреба А. Используйте дикие виды лука // Картофель и овощи. – 1972. – № 4. – С. 33.

7. Гринберг Е.Г., Лежанкина В.С. Эффективные приёмы выращивания многолетних луков на зелёное перо. – Свердловск: Урал. НИИСХ, 1968. – 4 с.

8. Широкий унифицированный классификатор СЭВ. – 1977. – 21с.

9. Методика проведення експертизи сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС). // Охорона прав на сорти рослин – Частина 4. – К. – 2007. – С. 183-191.

10. Методичні рекомендації по селекції овочевих рослин родини цибулевих (Alliaceae) / Т.В. Чернишенко, К.І. Яковенко, О.М. Біленька, Н.Г. Дьоміна // Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур / За ред. Т.К.Горової, І.І.Яковенка. – Харків: ІОБ УААН, 2001. – С. 406-425.

11. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві: Під редакцією Бондаренка Г.Л., Яковенка К.І. – Харків: Основа, 2001. – 370 с.

12. Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве. / Под ред. В.Ф. Белика и Г.Л. Бондаренко – М.: «Колос», 1992. – 210 с.Copyright (c) 2016 Л. Д. Борисенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)