DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.87619

Особливості створення вихідного матеріалу сої за умов південного Степу України

В. І. Січкар, Г. Д. Лаврова, О. І. Ганжело

Анотація


Описано особливості процесу гібридизації сої в умовах півдня Степу України. Показано доцільність застосування природного перезапилення на основі ліній з генною стерильністю пилку для збільшення кількості гібридних рослин. З колекційного матеріалу виділені стійкі до посухи форми з комплексом цінних агрономічних та біохімічних ознак, які рекомендуються як вихідний матеріал для створення нових високоадаптивних сортів  сої

Ключові слова


соя; вихідний матеріал; генна стерильність; природна гібридизація; посухостійкість; вміст білка в насінні; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


KadlecM. Studying and practical results of the artificial hybridization of soybeans [Glycine max (L.) Merr.]. Genetika a šlechtěni. 1989; 25(4): 1–12.

WalkerAK,Cianzio SR, Bravo JA, FehrWR. Comparisonofemasculationandnonemasculationforhybridizationofsoybeans. CropSci. 1979; 19(6): 285–286.

Lavrova GD, Sichkar VI. Application of artificial and natural hybridization in soybean breeding. Agrarnyi visnyk Prychornomor’ya. 2002; 18: 101–107.

Leshchenko AK, Sichkar VI, Mykhailov VG, Mar’yushkin VF. Soybeans. Kyiv: Naukova dumka; 1987. 256 p.

Sadanaga K, Grindeland R. Natural cross-pollination in diploid and autotetraploid soybeans. CropSci. 1981; 21(4): 503–506.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kadlec M. Poznatky a practické zkušenosti s umělou hybridizaci soje [Glycine max (L.) Merr.]. Genetika a šlechtěni. 1989. Vol.25 (LXII), №4. P. I–XII.

2. WalkerA. K., CianzioS. R., BravoJ. A., FehrW. R. Comparisonofemasculationandnonemasculationforhybridizationofsoybeans. CropSci. 1979. Vol. 19, № 6. P. 285–286.

3. Лаврова Г. Д., Січкар В. І. Використання штучної та природної гібридизації в селекції сої. Аграрний вісник Причорномор’я. 2002. Вип.18. С. 101–107.

4. Лещенко А. К., Сичкарь В. И., Михайлов В. Г., Марьюшкин В. Ф. Соя. К.: Наукова думка, 1987. 256 с.

5. SadanagaK., GrindelandR. Naturalcross-pollinationindiploidandautotetraploidsoybeans. CropSci. 1981. Vol. 21, №4. P. 503–506.Copyright (c) 2016 В. І. Січкар, Г. Д. Лаврова, О. І. Ганжело

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print)