Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

  • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
  • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Анонси

 

Журнал "Селекція і насінництво" отримав категорію Б

 
Журнал "Селекція і насінництво" включено в "Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України" в Категорію Б за спеціальністю 201 -  сільськогосподарські спеціальності згідно до наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2019 № 1301  
Опубліковано: 2019-10-31
 
Більше анонсів...

№ 116 (2019)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Параметричний аналіз стабільності врожайності твердої пшениці (triticum durum desf) PDF (English)
A. Bendjama, P. Solonechnyi, H. Bouzerzour, S. Ramdani 8-17
Екологічна стабільність та пластичність сортів ячменю ярого PDF (English)
N. I. Vasko, P. M. Solonechnyi, M. R. Kozachenko, O. E. Vazhenina, O. V. Solonechna, O. G. Naumov, O. V. Zymogliad 17-30
Особливості сортів і ліній ячменю ярого за кількісними морфо-біологічними та господарськими ознаками PDF
О. В. Зимогляд, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько, П. М. Солонечний, О. Г. Наумов, О. Є. Важеніна, О. В. Солонечна 31-40
Середня маса бульб потомства від міжвидових та міжсортових схрещувань картоплі PDF
А. А. Подгаєцький, М. О. Гнітецький, Н. В. Кравченко, Л. В. Крючко 40-48
Оцінка гібридизаційного потенціалу цчс ліній та багаторосткових запилювачів буряків цукрових уманської селекції за програмою «Бетаінтеркрос» PDF
С. Г. Труш, О. О. Парфенюк, Л. О. Баланюк, В. М. Татарчук 49-56
Оцінка екологічної пластичності та стабільність сортів гарбуза великоплідного за основними цінними господарськими показниками в умовах лісостепу України PDF
В. В. Хареба, О. В. Хареба, В. В. Кокойко 56-63
Кореляція цінних господарських ознак та показників якості у ліній соняшнику зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів PDF
Н. С. Харитоненко, В. В. Кириченко, В. П. Коломацька, О. В. Анциферова, Т. А. Шелякіна, О. Г. Супрун, В. С. Лютенко 63-70

РОСЛИННИЦТВО, НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Однорідність та гетерогенність генотипів в процесі добазового насінництва сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) PDF
М. А. Литвиненко, Д. М. Литвиненко, З. В. Щербина, О. О. Ігнатовський 71-82