№ 101 (2012)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Оцінка адаптивної здатності сортів пшениці м’якої озимої в умовах лісостепу України PDF
А. Л. Бурденюк-Тарасевич, С. В. Хахула 3-12
Генетические корреляции признака толщина соломины второго междоузлия у сортов и линий пшеницы озимой PDF (Русский)
В. Н. Тищенко, О. Н. Динец 13-19
Екологічна пластичність та стабільність зразків генофонду гороху за стійкістю до хвороб та шкідників PDF
Т. В. Сокол, В. П. Петренкова, Л. Н. Кобизєва 20-29
Формування ценозу рослин жита озимого на ділянках гібридизації та його вплив на рівень прояву ознак продуктивності PDF
Д. К. Єгоров, В. А. Циганко, О. О. Штефан, О. О. Олійник 30-37
Створення ліній ячменю ярого з високим вмістом амілопектину в крохмалі PDF
О. Г. Наумов, М. Р. Козаченко, Н. І. Васько 38-46
Характеристика зразків ячменю ярого за стійкістю до комплексу шкідливих організмів при різних методах оцінки PDF
А. М. Звягінцева, В. П. Петренкова, Н. І. Васько 47-55
Вихідний матеріал в селекції ячменю ярого на стійкість до біотичних чинників PDF
Н. І. Васько, М. Р. Козаченко, Т. Ю. Маркова, О. Г. Наумов 56-65
Температурний режиму року та параметри середовища як фону для диференціації гібридів соняшнику PDF
К. М. Макляк, В. В. Кириченко, Н. В. Кузьмишена 66-74
Факторна структура екологічної пластичності гібридів соняшнику в умовах Лісостепу України PDF
В. П. Коломацька 75-83
Ефективність проведення оцінок стійкості вихідного матеріалу соняшнику за різних доз гербіциду Євролайтінг PDF
О. З. Сатаров, В. В. Кириченко 84-89
Вплив гаметоцидів на формування чоловічої стерильності та розвиток рослин тритикале ярого PDF
В. С. Мельник, В. К. Рябчун 90-101
Вихідний матеріал для селекції сортів пшениці озимої, стійких до біо-та абіотичних чинників зовнішнього середовища PDF
А. Ф. Звягін 102-107
Новий вихідний матеріал для селекції високоврожайних гібридів кукурудзи PDF
О. В. Сікалова 108-114
Добір вихідного матеріалу для гетерозисної селекції зернової кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду та його міжфазних періодів PDF
О. С. Силенко, С. І. Силенко 115-122
Успадкування ознаки стійкості кукурудзи до збудника летючої сажки PDF
В. В. Баранова, В. П. Петренкова, Л. М. Чернобай 123-130
Cтан кваліфікаційної експертизи сортів ріпаку озимого на придатність до поширення та аналіз сортових ресурсів PDF
В. І. Сорока, О. І. Рудник-Іващенко 131-138
Характеристика вихідного матеріалу пшениці та полби ярої за екологічною пластичністю урожайності PDF
О. В. Голік, А. А. Кабацюра 139-149
Стан і перспективи сорго зернового в Україні PDF
Г. М. Каражбей 150-155
Генетичне різноманіття спельти озимої за господарськими ознаками в умовах східної частини Лісостепу України PDF
А. К. Нінієва 156-167
Перспективність створення скоростиглих високопродуктивних сортів однодомних конопель PDF
І. М. Лайко 168-172
Особливості цвітіння однодомної фемінізованої матірки самозапилених ліній конопель PDF
С. В. Міщенко 173-182
Гетерозис, ступінь домінування та успадковуваність господарсько цінних ознак в гібридних популяціях сої PDF
І. А. Хорсун 183-191
Оцінка сортозразків квасолі звичайної на основі кореляції кількісних ознак та індексів PDF
С. В. Іванюк, А. В. Глявин 192-197

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у зубовидної та Восковидної кукурудзи PDF
С. М. Тимчук, М. М. Мартинюк, В. В. Поздняков, В. М. Тимчук, О. В. Анциферова, Ю. В. Харченко, Л. Я. Харченко 198-206
Вміст цукрів в зерні цукрової кукурудзи при гібридизації джерел різних ендоспермових мутацій PDF
О. Є. Клімова, С. М. Тимчук 207-213
Післядія критичних температур вимерзання в залежності від сорту пшениці озимої PDF
Л. О. Хоменко, Л. М. Шередеко 214-222
Вміст білка й олії в насінні сої, вирощеного на фоні Застосування гербіцидів PDF
Р. А. Гутянський, В. Г. Матвієць, Н. К. Ільченко, Т. А. Шелякіна 223-229

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Якість і травмованість насіння гібридів кукурудзи PDF
М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва 230-238
Повітряне сепарування насіння кукурудзи та методика визначення його параметрів PDF
М. Я. Кирпа, С. О. Скотар 239-246

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Реакція сортів пшениці озимої на систему удобрення після люцерни PDF
С. В. Авраменко, С. І. Попов 247-253
Формування ознакових колекцій та колекцій сортів- еталонів за ознакою зимостійкості у озимих злаків PDF
Н. І. Рябчун 254-263
Екологічна пластичність сучасних сортів ячменю ярого залежно від фонів живлення PDF
К. М. Манько, Н. М. Музафаров, М. Г. Цехмейструк 264-271
Особливості формування продуктивного стеблостою сучасних сортів ячменю ярого залежно від норм висіву насіння PDF
О. О. Дубовик 272-278
Аналіз складу гібридів кукурудзи, занесених до державного реєстру сортів рослин України PDF
Л. М. Чернобай, Н. М. Музафаров, І. П. Барсуков, С. Г. Понуренко, С. В. Васьківська 279-288
Урожайність сучасних сортів проса залежно від погодних умов, фону живлення та способу сівби в умовах східної частини лісостепу України ( PDF
А. В. Бєлєніхіна 289-296