№ 112 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACTS (Русский)

Зміст

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ

Адаптивний потенціал генофонду проса за ураженістю меланозом PDF
О. В. Бірюкова, Л. Н. Кобизєва, О. В. Горлачова 8-17
Екологічна пластичністьколекційних зразків люцерни посівної за кормовою та насіннєвою продуктивністю в умовах підвищеної кислотності грунту PDF
В. Д. Бугайов, В. М. Горенський 17-25
Варіабельність і кореляція господарських ознак сортів ячменю ярого PDF
Н. І. Васько, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, П. М. Солонечний, О. Є. Важеніна, О. В. Солонечна, О. В. Зимогляд 25-36
Урожайність та олійність насіння ріпака озимого при вільному запиленні PDF (Русский)
Н. А. Глухова, О. Г. Супрун, А. В. Артюх, Н. К. Ильченко 37-47
Селекційно-генетичні особливості ячменю багаторядного озимого за кількістю зерен у колосі в Лісостепу України PDF
В. М. Гудзенко 47-56
Селекційна цінність та ефективність використання в селекції безостих та остистих сортів ячменю ярого PDF
К. В. Компанець, М. Р. Козаченко 56-67
Реакція бульбового потомства міжвидових гібридів картоплі на опромінення ботанічного насіннягамма-променями за кількістю бульб у гнізді PDF
Н. В. Кравченко, А. А. Подгаєцький, Ю. М. Падалка 68-75
Холодостійкість сучасних сортів сої за проростання насіння в умовах низьких пози-тивних температур PDF
Є. Ю. Кучеренко, В. П. Петренкова 76-82
Мінливість анатомічної будови волокнистих структур на поперечному зрізі стебла різних зразків конопель PDF
С. В. Міщенко, І. Л. Кмець 82-93
Успадкування та варіабельність продуктивності та її основних структурних елементів у F1 рису PDF
Д. П. Паламарчук, М. Р. Козаченко 94-103
Роль антиоксидантної активності у довговічності насіння представників видів і малопоширених форм пшениці PDF
М. Ю. Скороходов, В. В. Поздняков, Р. Л. Богуславський 104-117
Успадкування цінних господарських ознак у F1-F2 гібридів гороху PDF
Т. В. Сокол 117-126
Селекційна цінність сортів ячменю ярого за продуктивністю таелементами структури PDF
П. М. Солонечний, Н. І. Васько, М. Р. Козаченко, О. Г. Наумов, О. В. Солонечна, О. Є. Важеніна, О. В. Зимогляд 127-134
Прояв ступеня домінування вмісту токоферолів у гібридів F1 соняшнику PDF
Н. С. Харитоненко, В. В. Кириченко 134-143
Інноваційна система добору на платформі нелінійного аналізу фазово-параметричних портретів параметричних проявів компонентних ознак селекційних зразків PDF
В. В. Чернуський 143-152

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання тест-систем для оцінки загальної антиоксидантної активності насіння PDF (Русский)
В. В. Поздняков, А. А. Василенко 153-163

НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО

Посівні якості та врожайні властивості насіння ячменю ярого залежно від попередника і фону живлення та спосіб їх підвищення PDF
Ю. І. Буряк, Ю. Є. Огурцов, І. І. Клименко, І. В. Клименко, О. В. Чернобаб, К. М. Попова 164-170

СОРТОВИВЧЕННЯ ТА СОРТОЗНАВСТВО

Мінливість біологічних і морфологічних ознак однорічних малопоширених видів овочевих рослин родини айстрові (Asteraceae Dumort.) PDF
С. І. Корнієнко, О. В. Хареба, С. І. Кондратенко, І. Є. Повлін, Т. К. Горова 171-182
Досягнення носівських селеціонерів: сорт тритикале озимого Славетне PDF
В. В. Москалець, Т. З. Москалець, В. І. Москалець, Н. М. Буняк, І. В. Гриник 182-193
Вплив норм висіву, способів сівби та погодних умов вегетації на врожайність зерна гібридів сорго зернового PDF
А. О. Рожков, Л. А. Свиридова 193-204