Том 5, № 4(10) (2015)

Содержание

Медицинские науки

Вологий спосіб, як один з методів дослідження побутового пилу з метою виявлення алергенних кліщів PDF (Українська)
Людмила Вікторівна Газзаві-Рогозіна 5-8
Проблемы диагностики и лечения эхинококкоза PDF
Тунзала Али кызы Велиева 8-11
Когнитивні порушення у хворих з глубокою інвалідизацією після оперативного втручання з приводу інтракраніальних аневризматичних крововиливів PDF (Українська)
Світлана Олександрівна Дудукіна, Світлана Олександрівна Алексюк, Олександр Миколайович Толубаєв 12-14
Загальні принципи патогенетично обгрунтованої комплексної терапії хворих на хронічний набутий токсоплазмоз PDF (Українська)
Світлана Сергіївна Коцина 15-19
Особенности рецепторного аппарата эндометрия у женщин с неразвивающейся беременностью PDF
Александра Николаевна Тищенко, Ольга Валентиновна Юркова, Виктория Валентиновна Лазуренко 20-24
Магнитно-резонансная томография позвоночно-спинномозговой травмы в остром и раннем периодах PDF
Николай Николаевич Сальков 24-28
Характер изменений системы гемостаза у больных циррозом печени PDF
Алий Саитович Тугушев, Виталий Викторович Вакуленко, Ольга Степановна Черковская, Дмитрий Иванович Михантьев, Вячеслав Васильевич Нешта, Павел Иванович Потапенко 28-32
Применение новых малоинвазивных методик в диагностике, лечении и профилактике острых перикардитов PDF
Григорий Николаевич Урсол 32-41
Реабилитация больных панкреатитом с непсихотическими психическими расстройствами PDF
Юлия Николаевна Шевченко, Людмила Николаевна Юрьева 41-47
Влияние нейрометаболической терапии на качество жизни пациентов с последствиями легких черепно-мозговых травм PDF
Юлия Валентиновна Якубенко 47-52
Системы нечёткой логики в диагностике диссинхронии миокарда PDF
Татьяна Анатольевна Руденко, Михаил Антонович Власенко 52-61
Факторы развития раннего атеросклероза у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением и коморбидным субклиническим гипотиреозом PDF
Виктория Николаевна Плиговка, Юлия Николаевна Шапошникова 64-67
Інтервальне гіпоксичне тренування в комплексному лікуванні переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки PDF (Українська)
Василь Михайлович Шимон, Василь Володимирович Стойка, Андрій Андрійович Шерегій, Михайло Васильович Шимон, Рудольф Михайлович Сливка 68-71
Особистісні особливості емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади PDF (Українська)
Олена Петрівна Венгер 71-78
Профілактика та лікування хронічного катарального гінгівіту та рецесії ясен у пацієнтів при зубному протезуванні незнімними конструкціями PDF (Українська)
Анатолій Михайлович Петрушанко 78-84
Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини PDF (Українська)
Олег Борисович Неханевич 84-89
Обонятельная луковица как альтернатива в нейротрансплантологии PDF
Руслан Романович Новиков 89-95
Розвиток вінцевої судинної системи PDF (Українська)
Олена Олександрівна Яковець, Сергій Володимирович Козлов 95-98
Особливості розвитку ендотоксикозу та «метаболічної» інтоксикації у спортсменів-легкоатлетів в залежності від ступеню фізичного навантаження PDF (Українська)
Олена Олександрівна Шевченко, Павло Степанович Назар, Марія Михайлівна Левон, Яна Вікторівна Зіневич, Оксана Іванівна Осадча 99-103
Порівняльна ефективність методів ендоскопічного гемостазу при ускладненій кровотечею виразковій хворобі в дітей PDF (Українська)
Сергій Олександрович Сокольник 103-106
Иммуногистохимические особенности строения маточных труб плодов с признаками внутриутробного инфицирования PDF
Лариса Сергеевна Куприянова 107-110
Вторинні зубощелепні деформації у дітей, їх профілактика та лікування PDF (Українська)
Денис Миколайович Махницький 111-117
Основные принципы интенсивной терапии пациентов с политравмой на раннем этапе. Пути оптимизации PDF
Сергій Олександрович Дубров 117-122
Вплив системи оксиду азоту на чутливість холінорецепторів серця при пошкодженні адреналіном в тварин залежно від статі та активності гонад PDF (Українська)
Марія Романівна Хара, Олег Володимирович Кузів, Володимир Євгенович Пелих 122-128