Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ScienceRise: Pedagogical Education?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення тексту

 1. Формат сторінки - А4
 2. Шрифт - Times New Roman
 3. Розмір шрифту - 14
 4. Інтервал - 1,5
 5. Абзацний відступ - 1,25 мм
 6. Вирівнювання - по ширині
 7. Поля документу - 20 мм
 8. Обсяг - від 10 до 30 сторінок
 9. Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька


Структура статті

 • УДК
 • НАЗВА СТАТТІ МОВОЮ СТАТТІ
 • І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище .... мовою статті
 • НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 • Ініціали Прізвище, Ініціали Прізвище .... англійською мовою
 • Анотація мовою статті (45-50 слів)
 • Ключові слова мовою статті (10 слів)
 • Розширена анотація англійською мовою. Основні вимоги до анотації:
- об'єм від 120 до 250 слів;
- інформативність (не містить загальних слів);
- оригінальність (не повинна бути калькою російськомовної анотації);
- змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
- структурованість (слідувати логіці опису результатів в статті).
- переклад розширеної анотації повинен бути завірений завідуючим кафедри іноземних мов або бюро перекладів (документ про переклад оформляється після остаточного прийняття статті до публікації). Ви також можете оформити переклад розширеної анотації через редакцію.
 • Ключові слова англійською мовою (10 слов)
Розділи:

 

1. Вступ
2. Постановка проблеми 
3. Літературний огляд 
4. Основна частина (навести назву, що відображає суть роботи) 
5. Апробація результатів досліджень 
6. Висновки

• Література (список використаних джерел інформації, оформлених згідно ДСТУ 7.1:2006)• References (список використаних джерел інформації, оформлених згідно стандарту АРА)

• Відомості про авторів російською, українською та англійською мовами:

  - П.І.Б. (повністю);

  - посада, звання;

  - місце роботи;

  - робоча адреса;

  - відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних (допускається приблизна кількість);

  - контактні телефон і e-mail;

  - ID ORCID (Ви можете зареєструвати ID ORCID на сайті orcid.org)


Оформлення малюнків / таблиць

1. Рисунки/ таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання 
2. Заголовки таблиць і підписи рисунків наводяться також в тексті статті
  (Таблиця 1, Рис. 1) 
3. Всі рисунки повинні бути в форматі JPG 
4. У таблиці не повинно бути порожніх клітинок 

 

Зверніть увагу! Друкована версія журналу виходить у чорно-білому варіанті


Оформлення списку використаної літератури


1. Посилання на використані джерела оформлюються по мірі появи їх у тексті у квадратних дужках [1, 2, 3-10]. Гіперпосилання не допускаються
2. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 7.1:2006 та стандарту АРА

Приклад оформлення статті

Разом з рукописом необхідно надіслати:

 • підписаний ліцензійний договір (приклад)
 • Для авторів, які не є громадянами України, необхідний ліцензійний договір, наведений за формою нижче. Підпис автора (авторів) повинна бути завірена печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету. Зразок додається. (завантажити зразок)
 • чи потрібен Вам друкований екземпляр з Вашою статтею (вкажіть кількість)
 • адреса для відправки друкованої копії журналу (повинна збігатися з адресою, зазначеною в пункті 6.2 ліцензійного договору);
 • Рубрику, якій відповідає тематика Вашой статті (обрану з рубрик журналу)
 • Рекомендацію від доктора наук (якщо в авторів статті немає доктора наук): вказати ПІБ доктора наук українською мовою; роздрукувати сторінку статті з відомостями про авторів і рекомендацією з підписом доктора наук

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 2. Всі вимоги до оформлення  назви статті виконано
 3. Всі вимоги до оформлення  анотацій російською та українською виконано
 4. Всі вимоги до оформлення  ключових слів виконано
 5. Всі вимоги до оформлення  тексту виконано
 6. Всі вимоги до структурованості статті виконано
 7. Всі вимоги до оформлення  рисунків виконано
 8. Всі вимоги до оформлення  таблиць виконано
 9. Всі вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті виконано
 10. Всі вимоги до оформлення списку джерел у розділі Література виконано
 11. Всі вимоги до оформлення  анотації англійською мовою виконано
 12. Всі вимоги до оформлення  списку літератури англійською мовою (References) виконано
 13. Всі вимоги до оформлення  відомостей про авторів виконано
 

Положення про авторські права

Інформація для авторів:

 • Автори повинні вказувати всю інформацію щодо можливого конфлікту інтересів на етапі подання рукопису
 • Автори повинні підтвердити, що інформація, яку вони пропонують опублікувати в журналі «ScienceRise» не призведе до фінансових конфліктів.
 • Автори повинні підтвердити, що інформація, яку вони пропонують опублікувати в журналі «ScienceRise» не призведе до розголошення таємної інформації державного рівня.
 • Автори повинні підтвердити, що інформація, яку вони пропонують опублікувати в журналі «ScienceRise» не призведе до розголошення інформації, яка є інтелектуальною власністю інших авторів і не є ще оприлюдненою. 

Інформація для рецензентів:

 • Рецензенти повинні вказувати всю інформацію щодо можливого конфлікту інтересів перед тим, як брати рукопис на рецензування. В іншому випадку рецензент відмовляється від рецензування і редакція підбирає іншого рецензента.
 • Рецензент повинен підтвердити, що ні рецензент, ні автор не постраждають фінансово (рецензент не проводить конкуруючи дослідження).
 • Рецензент підтверджує, що рукопис не відноситься до тематики, яка викликає сильні особисті емоції (як негативні, так і позитивні). 

Інформація для редакторів:

 • При виборі рецензентів, редактор повинен знати і не допустити до рецензування рецензентом статті, якщо автори статті можуть викликати у рецензента сильні особисті емоції (як негативні, так і позитивні).
 • При виборі рецензентів, редактор повинен знати і не допустити до рецензування рецензентом статті, якщо рецензент публікував статті у співавторстві з цими авторами.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.