DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.161580

Моделювання професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістерської підготовки

Inna Sabatovska, Sergey Bobokalo

Анотація


У статті на основі вивчення науково-педагогічної літератури та нормативних документів схарактеризовано стан досліджуваної проблеми, уточнено сутність ключових понять дослідження, з’ясовано особливості підготовки до професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістратури.

Обґрунтовуються особливості підготовки до професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістратури через її моделювання. Наголошується, що моделювання процесу професійної підготовки до діяльності майбутніх викладачів надає підстави відповісти на запитання: як побудувати навчально-виховний процес, щоб приросту якостей особистості викладача вищої школи було достатньо для здійснення професійної діяльності. Принципового значення набувають питання про сутність професії викладача вищої школи, про зміст і компетентність виконання його функціональних обов’язків, культуру його педагогічного впливу, про його цінності та ідеали, професіоналізм.

Визначається, що підготовка до професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістратури – це процес організації навчальної, наукової та педагогічної діяльності магістранта у період його навчання в магістратурі, спрямований на формування його готовності до діяльності викладача вищої школи. Метою підготовки до професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістратури є формування особистості майбутнього фахівця, забезпечення його професійного розвитку та педагогічної майстерності, професійної компетентності, професійно значущих якостей, а також умінь здійснювати наукову діяльність і дослідження.

Наводиться розроблена авторами модель підготовки до професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістратури на основі впровадження організаційно-методичних умов


Ключові слова


моделювання; діяльність викладача; підготовка викладачів; модель фахівця; модель діяльності викладача.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro vyshchu osvitu (2014). Zakon Ukrainy No. 1556-VII. 01.07.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Pro osvitu (2017). Zakon Ukrainy No. 2145-VIII. 05.09.2017. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Batechko, N. H.; Tsekhmister, Ya. V. (Ed.) (2014). Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly v umovakh mahistratury: teoretyko-metodolohichni zasady. Kyiv: Edelveis, 708.

Briukhanova, N. O., Korolova, N. V. (2015). Osoblyvosti modeliuvannia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii, 2, 21–34

Klokar, N. (2008). Andrahohichna model pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohiv na zasadakh dyferentsiiovanoho pidkhodu. Pisliadyplomna osvita v Ukraini, 2, 23–28.

Lodatko, Ye. O. (2010). Modeliuvannia v pedahohitsi: tochky vidliku. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku, 1. Available at: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/

Vykorystannia interaktyvnykh metodiv ta multymediinykh zasobiv u pidhotovtsi pedahoha (2003). Kamianets-Podilskyi: Abetka-NOVA, 208.

Nychkalo, N. H. (Ed.) (2000). Profesiina osvita: slovnyk. Kyiv, 380.

Sabatovska, I. S., Kaidalova, L. H. (2014). Modeliuvannia diialnosti fakhivtsia. Kharkiv: V-vo NFaU, 180.

Stoliarenko, O. V. (2015). Modeliuvannia pedahohichnoi diialnosti u pidhotovtsi fakhivtsia. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD», 196.

Short, E. C. (Ed.) (1997). Competence: Inguires into its Meanning & Acguisition in Educational Settings. New York: Univ. Prese of America, 84–185.

Garavan, T. N., McGuire, D. (2001). Competencies and workplace learning: some reflections on the rhetoric and the reality. Journal of Workplace Learning, 13 (4), 144–164. doi: http://doi.org/10.1108/13665620110391097


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII. 01.07.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Про освіту: Закон України № 2145-VIII. 05.09.2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-методологічні засади / ред. Цехмістер Я. В. Київ: Едельвейс, 2014. 708 с.

Брюханова Н. О., Корольова Н. В. Особливості моделювання професійної підготовки фахівців // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2015. № 2. C. 21–34

Клокар Н. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу // Післядипломна освіта в Україні. 2008. № 2. С. 23–28.

Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці: точки відліку // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2010. № 1. URL: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/

Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. 208 с.

Професійна освіта: словник: навч. пос. / ред. Ничкало Н. Г. Київ, 2000. 380 с.

Сабатовська І. С., Кайдалова Л. Г. Моделювання діяльності фахівця: навч. пос. Харків: В-во НФаУ, 2014. 180 с.

Столяренко О. В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця: навч.-метод. пос. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 196 с.

Competence: Inguires into its Meanning & Acguisition in Educational Settings / ed. Short E. C. New York: Univ. Prese of America, 1997. P. 84–185.

Garavan T. N., McGuire D. Competencies and workplace learning: some reflections on the rhetoric and the reality // Journal of Workplace Learning. 2001. Vol. 13, Issue 4. P. 144–164. doi: http://doi.org/10.1108/13665620110391097 Copyright (c) 2019 Inna Sabatovska, Sergey Bobokalo

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)