DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2016.74504

The role of Ukrainian classical universities in formation of student’s culture of the safe life activity

Світлана Петрівна Гвоздій

Abstract


There were analyzed the signs, functions, advantages, problems of classical universities in the system of higher education. There was demonstrated the condition of teaching the safe life activity in specialized, technical and classical HEI. There were given the regulatory documents that provide the process of teaching questions on civic safety in higher educational institutions of Ukraine. There are given reasons for possibilities of classical universities that prepare the wide spectrum of specialists of different specialties, for combination of mastering of humanitarian, natural, social, exact sciences with the process of formation of the safe life activity. There were offered the ways of structuring of the process of training the safety specialists. The defense and protection at emergencies and at productive activity is provided by graduates of technical and specialized higher educational institutions. Civic safety as a common safety of population, prophylactic work for guaranteeing the safety in everyday life and routine must be prerogative of graduates of classical universities. The preference in formation of culture of the safe life activity is given to the classical university. There is offered to use graduates of classical universities for realization of scientific, educational, volunteer and supporting role in safety provision


Keywords


classical university; culture of safe life activity; student; labor protection; learning process

References


Medvedjev I. A. (2011). Derzhavne upravlinnja rozvytkom universytetu: teoretychno-prykladnyj aspekt. Kharkiv: Vyd-vo HarRI NADU “Magistr”, 220.

Istoricheskaja missija universitetov. Beseda s General'nym direktorom JuNESKO F. Majorom (1989). Vestn. vyssh. shk. Moscow, 8, 90–92.

Blyukher, B., Zaporozhets, O. (2015). Third party risk around airports as an environmental issue. Bezpeka ljudyny u suchasnyh umovah. Kharkiv, GO SFBZhDL, 396–402.

Berezuc'kyj, V. V., Halil', V. V. (2016). Jevrointegracija ta keruvannja bezpekoju praci na pidpryjemstvi u suchasnyh umovah. Bezpeka zhyttja i dijal'nosti ljudyny – osvita, nauka, praktyka. Kyiv: «Tempo», 28–30.

Bogatov, O. I., Kaslin, M. D. (2016). Vdoskonalennja normatyvno-pravovogo zabezpechennja z ohorony praci na avtotransporti. Bezpeka zhyttja i dijal'nosti ljudyny – osvita, nauka, praktyka. Kyiv: «Tempo», 38–41.

Kulalajeva, N. V. (2016). Bezpeka zabudovy infrastruktury letovyshh. Bezpeka zhyttja i dijal'nosti ljudyny – osvita, nauka, praktyka. Kyiv: «Tempo», 140–143.

Myhajljuk, V. O. (2016). Umovy bezpechnogo funkcionuvannja vodnogo transportu ta portovyh sporud. Bezpeka zhyttja i dijal'nosti ljudyny – osvita, nauka, praktyka. Kyiv: «Tempo», 167–170.

Hvorost, M. P., Borovok, M. S. (2015). Shljahy znyzhennja shkidlyvogo vplyvu transportnogo shumu. Bezpeka ljudyny u suchasnyh umovah. Kharkiv: GO SFBZhDL, 194–196.

Ismailov, Sh. O. (2010). Kul'tura bezopasnogo povedenija lichnosti. Izvestija DGPU. Psihologo-pedagogicheskie nauki, 4, 14–17.

Kvitko, M. O., Melikov, O. Ja., Kvitko, G. O. (2015). Do pytannja formuvannja kul'tury bezpeky zhyttjedijal'nosti studentiv pedagogichnogo universytetu. Bezpeka ljudyny u suchasnyh umovah. Kharkiv: GO SFBZhDL, 47–52.

Zenin, A. P. (2015). Problema skorochennja dyscyplin z bezpeky – ce ne til'ky problema formuvannja kul'tury bezpeky u studentiv, ce takozh problema kul'tury bezpeky vsijei' krai'ny. Bezpeka ljudyny u suchasnyh umovah. Kharkiv: GO SFBZhDL, 129–137.

Litvina, E. V. (2009). Vospitanie kul'tury bezopasnosti shkol'nikov v processe prepodavanija gumanitarnyh disciplіn. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal, 6, 184–191.

Zyrjanova, T. V. (2011). Formirovanie kul'tury bezopasnosti zhiznedejatel'nosti u studentov turistskogo vuza. Moscow, 186.

Kujdina, T. M., Kabac'ka, O. V. (2015). Monitoryng fizychnogo ta psyhichnogo zdorov'ja studentiv pershogo kursu klasychnogo universytetu. Bezpeka ljudyny u suchasnyh umovah. Kharkiv: GO SFBZhDL, 147–150.

Tymchenko, G. M. (2015). Zdorov'ja ta zdorovyj sposib zhyttja shljahom stvorennja tematychnyh kursiv u LMS MOODLE dlja studentiv klasychnogo universytetu. Bezpeka ljudyny u suchasnyh umovah. Kharkiv, GO SFBZhDL, 152–155.

Vashhuk, V. V., Demchyna, M. Je., Jaremko, Z. M. (2015). Dejaki pytannja internet-zalezhnosti ta psyhofiziologichni osoblyvosti ljudyny. Komunal'ne gospodarstvo mist. Serija «Tehnichni nauky ta arhitektura», 120 (1), 99–101.

Muc', I. R., Galadzhun, Ja. V., Zelins'kyj, A. V., Jaremko, Z. M. (2015). Usvidomlennja nebezpek suchasnogo urbanizovanogo seredovyshha. Komunal'ne gospodarstvo mist. Serija «Tehnichni nauky ta arhitektura», 120 (1), 95–98.

Kit, L. Ja., Nalyvajko, N. V. (2015). Formuvannja zdorov’jazberezhuval'nyh kompetentnostej u students'koi' molodi. Komunal'ne gospodarstvo mist. Serija «Tehnichni nauky ta arhitektura», 120 (1), 191–194.

Lucyshyn, Z. O. (2010). Rol' klasychnyh universytetiv u pidvyshhenni jakosti vyshhoi' osvity. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filosofija. Politologija, 94-96, 103–108.

Barnett, R. (2001). Osmyslenie universiteta. Obrazovanie v sovremennoj kul'ture. Minsk: Propilei, 98. Available at: http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm

Novikov, A. M. (2004). Chto takoe jelitarnoe obrazovanie? Narodnoe obrazovanie, 1, 62–66.

Ostapenko, A. A., Kalinina, V. A. (2014). Osobennosti klassicheskogo universiteta kak jelitarnoj obrazovatel'noj organizacii. Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija, 10, 227–230.

Tuguz, F. K. (2014). Makrodeterminanty i specifika ih vozdejstvija na socializaciju lichnosti v obrazovatel'nom prostranstve klassicheskogo universiteta. Vlast', 7, 87–91.

Strogeckaja, E. V. (2009). Ideja i missija sovremennogo universiteta. Voprosy obrazovanija, 4, 67–82.

Klincova, M. M. Specyfika pidgotovky pedagogiv v klasychnomu universyteti. Available at: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_2/visnuk_2.pdf

Kairov, I. A., Petrov, F. N. (Eds.) (1968). Pedagogicheskaja jenciklopedija. Vol. 2. Moscow: Sovetskaja jenciklopedija, 876.

Kuznjecov, V. O., Luk'janchykov, V., Malysheva, N. et. al. (1997). Koncepcija osvity z naprjamu «Bezpeka zhyttja i dijal'nosti ljudyny». Osvita Ukrai'ny, 50, 6–8.

Typova navchal'na programa normatyvnoi' dyscypliny «Bezpeka zhyttjedijal'nosti» dlja vyshhyh navchal'nyh zakladiv dlja vsih special'nostej za osvitn'o-kvalifikacijnymy rivnjamy «molodshyj specialist», «bakalavr» (2011). Kyiv, 18.

Typova navchal'na programa normatyvnoi' dyscypliny «Osnovy ohorony praci» dlja vyshhyh navchal'nyh zakladiv dlja vsih special'nostej i naprjamiv pidgotovky za osvitn'o-kvalifikacijnymy rivnjamy «molodshyj specialist» ta «bakalavr» (2011). Kyiv, 15.

Postanova «Pro zatverdzhennja pereliku galuzej znan' i special'nostej, za jakymy zdijsnjujet'sja pidgotovka zdobuvachiv vyshhoi' osvity» (2015). Kabinet Ministriv Ukrai'ny. Kyiv, 266.


GOST Style Citations


1. Медведєв І. А. Державне управління розвитком університету: теоретично-прикладний аспект [Текст]: монографія / І. А. Медведєв. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 220 с.

2. Историческая миссия университетов. Беседа с Генеральным директором ЮНЕСКО Ф. Майором [Текст] // Вестн. высш. шк. – М., 1989. – № 8. – С. 90–92.

3. Blyukher, B. Third party risk around airports as an environmental issue [Text]: conf. / B. Blyukher, O. Zaporozhets // Безпека людини у сучасних умовах. – Харків, ГО СФБЖДЛ, 2015. – С. 396–402.

4. Березуцький, В. В. Євроінтеграція та керування безпекою праці на підприємстві у сучасних умовах [Текст]: наук.-практ. конф. / В. В. Березуцький, В. В. Халіль // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. – К.: «Темпо», 2016. – С. 28–30.

5. Богатов, О. І. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення з охорони праці на автотранспорті [Текст]: наук.-практ. конф. / О. І. Богатов, М. Д. Каслін // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. – К.: «Темпо», 2016. – С. 38–41.

6. Кулалаєва, Н. В. Безпека забудови інфраструктури летовищ [Текст]: наук.-практ. конф. / Н. В. Кулалаєва // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. – К.: «Темпо», 2016. – С. 140–143.

7. Михайлюк, В. О. Умови безпечного функціонування водного транспорту та портових споруд [Текст]: наук.-практ. конф. / В. О. Михайлюк // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. – К.: «Темпо», 2016. – С. 167–170.

8. Хворост, М. П. Шляхи зниження шкідливого впливу транспортного шуму [Текст]: наук.-мет. конф. / М. В. Хворост, М. С. Боровок // Безпека людини у сучасних умовах. – Харків: ГО СФБЖДЛ, 2015. – С. 194–196.

9. Исмаилов, Ш. О. Культура безопасного поведения личности [Текст] / Ш. О. Исмаилов // Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки. – 2010. – № 4. – С. 14–17.

10. Квітко, М. О. До питання формування культури безпеки життєдіяльності студентів педагогічного університету [Текст]: наук.-мет. конф. / М. О. Квітко, О. Я. Меліков, Г. О. Квітко // Безпека людини у сучасних умовах. – Харків: ГО СФБЖДЛ, 2015. – С. 47–52.

11. Зенін, А. П. Проблема скорочення дисциплін з безпеки – це не тільки проблема формування культури безпеки у студентів, це також проблема культури безпеки всієї країни [Текст]: наук.-мет. конф. / А. П. Зенін // Безпека людини у сучасних умовах. – Харків: ГО СФБЖДЛ, 2015. – С. 129–137.

12. Литвина, Е. В. Воспитание культуры безопасности школьников в процессе преподавания гуманитарных дисциплін [Текст] / Е. В. Литвина // Сибирский педагогический журнал. – 2009. – № 6. – С. 184–191.

13. Зырянова, Т. В. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у студентов туристского вуза [Текст]: дис … канд. пед. наук / Т. В. Зырянова. – М., 2011. – 186 с.

14. Куйдіна, Т. М. Моніторинг фізичного та психічного здоров'я студентів першого курсу класичного університету [Текст]: наук.-мет. конф. / Т. М. Куйдіна, О. В. Кабацька // Безпека людини у сучасних умовах. – Харків: ГО СФБЖДЛ, 2015. – С. 147–150.

15. Тимченко, Г. М. Здоров'я та здоровий спосіб життя шляхом створення тематичних курсів у LMS MOODLE для студентів класичного університету [Текст]: наук.-мет. конф. / Г. М. Тимченко // Безпека людини у сучасних умовах. – Харків, ГО СФБЖДЛ, 2015. – С. 152–155.

16. Ващук, В. В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини [Текст] / В. В. Ващук, М. Є. Демчина, З. М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 99–101.

17. Муць, І. Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища [Текст] / І. Р. Муць, Я. В. Галаджун, А. В. Зелінський, З. М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 95–98.

18. Кіт, Л. Я. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді [Текст] / Л. Я. Кіт, Н. В. Наливайко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 191–194.

19. Луцишин, З. О. Роль класичних університетів у підвищенні якості вищої освіти [Текст] / З. О. Луцишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2010. – № 94-96. – С. 103–108.

20. Барнетт, Р. Осмысление университета [Текст] / Р. Барнетт // Образование в современной культуре. – Мн.: Пропилеи, 2001. – С. 98. – Режим доступа: http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm

21. Новиков, А. М. Что такое элитарное образование? [Текст] / А. М. Новиков // Народное образование. – 2004. – № 1. – С. 62–66.

22. Остапенко, А. А. Особенности классического университета как элитарной образовательной организации [Текст] / А. А. Остапенко, В. А. Калинина // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 10. – С. 227–230.

23. Тугуз, Ф. К. Макродетерминанты и специфика их воздействия на социализацию личности в образовательном пространстве классического университета [Текст] / Ф. К. Тугуз // Власть. – 2014. – № 7. – С. 87–91.

24. Строгецкая, Е. В. Идея и миссия современного университета [Текст] / Е. В. Строгецкая // Вопросы образования. – 2009. – № 4. – С. 67–82.

25. Клінцова, М. М. Специфіка підготовки педагогів в класичному університеті [Текст] / М. М. Клінцова // Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_2/visnuk_2.pdf

26. Педагогическая энциклопедия. Т. 2 [Текст] / под ред. И. А. Каирова, Ф. Н. Петрова. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 876 с.

27. Кузнєцов, В. О. Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» [Текст] / В. О. Кузнєцов, В. Лукьянчиков, Н. Малишева та ін. // Освіта України. – 1997. – № 50. – С. 6–8.

28. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» [Текст]. – Київ, 2011. – 18 с.

29. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» [Текст]. – Київ, 2011. – 15 с.

30. Постанова «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Текст]. – Кабінет Міністрів України. – Київ, 2015. – № 266. Copyright (c) 2016 Світлана Петрівна Гвоздій

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)