DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2019.173455

Influence of dry extract of brassica olearacea on the morphological structure of the gastric mucosa of rats during an experimental ulcer caused by alcohol-prednisolone mixture

Nadiia Kononenko, Mirzachan Mirzaliev, Valentina Chikitkina

Abstract


Aim – study of the effect of cabbage dry extract on the morphological state of the gastric mucosa of rats on the background of an experimental alcohol-prednisolone ulcerative lesion.

Materials and methods. Ulcerative lesions of the gastric mucosa of nonlinear white rats were reproduced by intragastric administration of a mixture of 80% ethanol and prednisolone 20 mg/kg at the rate of 0.6 ml per 100 g of body weight. Dry extract of cabbage in doses of 30, 40, 50 and 60 mg/kg and the reference drug Altan at a dose of 1 mg/kg was administered intragastrically in the treatment and prophylactic mode: daily for 3 days before pathology simulation, on the day of the introduction of the alcohol-prednisolone mixture and the next day at the end of the experiment. Histologically we examined the mucous membrane of the fundus and pyloric stomach. Conducted semi-quantitative assessment of the mucous membrane by the presence of destructive changes within the entire microdrug, haemocapillar disorders, edema of mucosal stroma and productivity of mucoid secretion by mucous-forming cells of the pathogenic epithelium outside the destructive zones by the intensity of the periodic acid Schiff reaction.

Results. The introduction of an alcohol-prednisolone mixture to rats led to the emergence of a pronounced acute ulcer-erosive process in various parts of the gastric mucosa, which was accompanied by significant hemocapillary disorders and stromal edema. In most cases, the ulcers spread to the entire depth or most of the glandular tubes. In areas outside the zones of destruction, a decrease in mucoid secretion by cells of the gastric superficial-foveolar epithelium, additional cells of its own glands, glandular cells of the pyloric glands, stimulation of pepsin production, increased acid formation were observed. Dry extract of cabbage reduced the severity of acute ulcerative-erosive process and hemocapillary disorders and edema, restriction of degradation zones occurred, processes of mucoid synthesis stabilized, severity of pepsin and acid formation decreased. The experimental data indicate pronounced gastroprotective properties of dry extract of cabbage, the most pronounced positive effect is set at a dose of 50 mg/kg

Conclusions. According to the activity of the gastroprotective effect of dry extract of cabbage, it prevailed in comparison with the domestic plant-based drug Altan at a dose of 1 mg / kg. The results indicate the promise of further experimental studies of the pharmacological properties of dry extract of cabbage in order to create an effective anti-ulcer phytopreparation

Keywords


gastric and duodenal ulcer; alcohol-prednisolone ulcer; dry extract of cabbage; gastric mucosa; histological examination

Full Text:

PDF

References


Kharchenko, N. V., Babak, O. Ya. (Eds.) (2017). Hastroenterolohiia. Vol. 2. Kirovohrad: Polium, 432.

Mostovyi, Yu. M. (Ed.) (2016). Suchasni klasyfikatsii ta standarty likuvannia zakhvoriuvan vnutrishnikh orhaniv. Nevidkladni stany v terapii. Kyiv: Tsentr DZK, 688.

Vdovychenko, V. I., Shvydkyi, Ya. B., Ostrohliad, A. V. (2017). Fenomen Helicobacter pylori-nehatyvnoi vyrazky ta yoho mistse v klinichnii praktytsi. Suchasna hastroenterolohiia, 6 (98), 102–107.

Khimion, L. V., Yashchenko, O. B., Danyliuk, S. V., Sytiuk, T. O. (2018). Suchasni pidkhody do diahnostyky ta vedennia khvorykh na vyrazkovu khvorobu shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshchky na pervynnomu rivni medychnoi dopomohy. Semeinaia medytsyna, 1 (75), 6–11.

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry peptychnii vyraztsi shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky. Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Peptychna vyrazka shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky u doroslykh». Adaptovana klinichna nastanova «Peptychna vyrazka shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky» (2014). Nakaz MOZ Ukrainy No. 613. 03.09.2014. Available at: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140903_0613.html

Sereda, P. I., Maksiutina, N. P., Davtian, L. L. (2006). Farmakohnoziia. Likarska roslynna syrovyna i fitozasoby. Vinnytsia: Nova knyha, 352.

Pozdniakova, A. Yu., Kutsenko, T. O. (2010). Rol biolohichno aktyvnykh rechovyn lypy sertselystoi u likuvanni vyrazkovoi khvoroby. Klinichna farmatsiia, 14 (2), 61–64.

Kononenko, N. M., Mirzaliiev, M. T. (2018). Eksperymentalne vyvchennia protyvyrazkovoi aktyvnosti ekstraktu kapusty horodnoi na modeli spyrtovo-prednizolonovoi vyrazky shlunka v shchuriv. Advances of science. Karlovy Vary, Kyiv, 1693–1696.

Kononenko, N. M., Mirzaliiev, M. T. (2018). Vplyv ekstraktu kapusty horodnoi na sekretornu funktsiiu shlunka. Liky – liudyni. Suchasni problemy farmakoterapii i pryznachennia likarskykh zasobiv. Kharkiv: NFaU, 170–171.

Kononenko, N. M., Mirzaliiev, M. T. (2018). Vplyv sukhoho ekstraktu kapusty horodnoi na motorno-evakuatornu funktsiiu kyshechnyka. Mekhanizmy rozvytku patolohichnykh protsesiv i khvorob ta yikhnia farmakolohichna korektsiia. Kharkiv: NFaU, 124–125.

Aliev, A. D. (1973). Vliianie prednizolona na razvitie eksperimentalnykh iazv zheludka u krys. Makhachkala, 4, 19–20.

Merkulov, G. A. (1969). Kurs patologogistologicheskoi tekhniki. Moscow: Meditsina, Leningr. otdelenie 424.

Pirs, E. (1962). Gistokhimiia teoreticheskaia i prikladnaia. Mosocw: Izd-vo inostran. lit., 962.

Salimov, R. M. (2000). Osnovnye metody statisticheskoi obrabotki rezultatov farmakologicheskikh eksperimentov. Rukovodstvo po eksperimentalnomu (doklinicheskomu) izucheniiu novykh farmakologicheskikh veshhestv. Moscow: Remedium, 349–454.

Lapach, S. N., Chubenko, A. V., Babich, P. N. (2001). Statisticheskie metody v medikobiologicheskikh issledovaniiakh s ispolzovaniem Excel. Kyiv: Morion, 320.

Rebrova, O. Iu. (2006). Statisticheskii analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTICA. Moscow: MediaSfera, 312.

Kryshen, P. F., Pruglo, Iu. V. (1978). Morfologicheskaia diagnostika zabolevanii zheludka i dvenadtsatiperstnoi kishki. Kyiv: Zdorov'ia, 184.


GOST Style Citations


Hastroenterolohiia. Vol. 2 / ed. by Kharchenko N. V., Babak O. Ya. Kirovohrad: Polium, 2017. 432 p.

Suchasni klasyfikatsii ta standarty likuvannia zakhvoriuvan vnutrishnikh orhaniv. Nevidkladni stany v terapii / ed. by Mostovyi Yu. M. Kyiv: Tsentr DZK, 2016. 688 p.

Vdovychenko V. I., Shvydkyi Ya. B., Ostrohliad A. V. Fenomen Helicobacter pylori-nehatyvnoi vyrazky ta yoho mistse v klinichnii praktytsi // Suchasna hastroenterolohiia. 2017. Issue 6 (98). P. 102–107.

Suchasni pidkhody do diahnostyky ta vedennia khvorykh na vyrazkovu khvorobu shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshchky na pervynnomu rivni medychnoi dopomohy / Khimion, L. V., Yashchenko, O. B., Danyliuk, S. V., Sytiuk, T. O. // Semeinaia medytsyna. 2018. Issue 1 (75). P. 6–11.

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry peptychnii vyraztsi shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky. Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Peptychna vyrazka shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky u doroslykh». Adaptovana klinichna nastanova «Peptychna vyrazka shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky»: Nakaz MOZ Ukrainy No. 613. 03.09.2014. URL: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140903_0613.html

Sereda P. I., Maksiutina N. P., Davtian L. L. Farmakohnoziia. Likarska roslynna syrovyna i fitozasoby. Vinnytsia: Nova knyha, 2006. 352 p.

Pozdniakova A. Yu., Kutsenko T. O. Rol biolohichno aktyvnykh rechovyn lypy sertselystoi u likuvanni vyrazkovoi khvoroby // Klinichna farmatsiia. 2010. Vol. 14, Issue 2. P. 61–64.

Kononenko N. M., Mirzaliiev M. T. Eksperymentalne vyvchennia protyvyrazkovoi aktyvnosti ekstraktu kapusty horodnoi na modeli spyrtovo-prednizolonovoi vyrazky shlunka v shchuriv: proceedings // Advances of science. Karlovy Vary, Kyiv, 2018. Р. 1693–1696.

Kononenko N. M., Mirzaliiev M. T. Vplyv ekstraktu kapusty horodnoi na sekretornu funktsiiu shlunka: proceedings // Liky – liudyni. Suchasni problemy farmakoterapii i pryznachennia likarskykh zasobiv. Kharkiv: NFaU, 2018. P. 170–171.

Kononenko N. M., Mirzaliiev M. T. Vplyv sukhoho ekstraktu kapusty horodnoi na motorno-evakuatornu funktsiiu kyshechnyka: proceedings // Mekhanizmy rozvytku patolohichnykh protsesiv i khvorob ta yikhnia farmakolohichna korektsiia. Kharkiv: NFaU, 2018. P. 124–125.

Aliev A. D. Vliianie prednizolona na razvitie eksperimentalnykh iazv zheludka u krys: proceedings. Makhachkala, 1973. Vol. 4. P. 19–20.

Merkulov G. A. Kurs patologogistologicheskoi tekhniki. Moscow: Meditsina, Leningr. otdelenie, 1969. 424 p.

Pirs E. Gistokhimiia teoreticheskaia i prikladnaia. Mosocw: Izd-vo inostran. lit., 1962. 962 p.

Salimov R. M. Osnovnye metody statisticheskoi obrabotki rezultatov farmakologicheskikh eksperimentov // Rukovodstvo po eksperimentalnomu (doklinicheskomu) izucheniiu novykh farmakologicheskikh veshhestv. Moscow: Remedium, 2000. P. 349–454.

Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. Statisticheskie metody v medikobiologicheskikh issledovaniiakh s ispolzovaniem Excel. Kyiv: Morion, 2001. 320 p.

Rebrova O. Iu. Statisticheskii analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTICA. Moscow: MediaSfera, 2006. 312 p.

Kryshen P. F., Pruglo Iu. V. Morfologicheskaia diagnostika zabolevanii zheludka i dvenadtsatiperstnoi kishki. Kyiv: Zdorov'ia, 1978. 184 p.


Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)