DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.72700

Синтез та протимікробна активність амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти

Сергій Віталійович Власов, Валентин Петрович Черних

Анотація


Мета. Цілеспрямоване отримання нових протимікробних засобів серед похідних 2-тіотієно[2,3-d]піримідин-6-карбонових кислот.

Матеріали та методи дослідження. У роботі використовували стандартні методи органічного синтезу та структурної хімії, скринінгові методики рекомендовані ВООЗ для оцінки протимікробної активності.

Результати. На основі промотованої 1,1'-какрбонілдіімідазолом взаємодії відповідної кислоти із амінами у середовищі ДМФА здійснено синтез нових амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти та досліджено їх протимікробну активність.

Висновки. Дослідження отриманих амідів дозволило виявити сполуки, які проявляють широкий спектр протибактеріальної дії та не впливають на ріст грибів роду Candida; найбільш активною сполукою по відношенню до штамів Bacillus subtilis та Candida albicans виявився етиловий естер 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти


Ключові слова


тіофен; піримідин; карбонові кислоти; аміди; імідазоліди; меркаптани; алкілування; протимікробні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Lewis, K. (2013). Platforms for antibiotic discovery. Nature Reviews Drug Discovery, 12 (5), 371–387. doi: 10.1038/nrd3975

Coates, A. R. M., Hu, Y. (2006). New Strategies for Antibacterial Drug Design. Drugs in R & D, 7 (3), 133–151. doi: 10.2165/00126839-200607030-00001

Gladki, A., Kaczanowski, S., Szczesny, P., Zielenkiewicz, P. (2013). The evolutionary rate of antibacterial drug targets. BMC Bioinformatics, 14 (1), 36. doi: 10.1186/1471-2105-14-36

Krogsgaard-Larsen, P., Stromgaard, K., Madsen, U. (2010). Textbook of Drug Design and Discovery. FL.: CRC Press, 460.

Ghorab, M. M., Osman, A. N., Noaman, E., Heiba, H. I., Zaher, N. H. (2006). The Synthesis of Some New Sulfur Heterocyclic Compounds as Potential Radioprotective and Anticancer Agents. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181 (8), 1935–1950. doi: 10.1080/10426500500544014

Jin, J., Schulz, M. J., Wang, Y. (2009). Pat. 2010022308, WO. МПК A01N43/54, A01N43/48. Prolyl hydroxylase inhibitors. rep. 21.08.2009; publ. 25.02.2010.

Tkachenko, O. V., Vlasov, S. V., Kovalenko, S. M. et. al (2013). Synthesis and antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylates. Journal of organic and pharmaceutical chemistry, 11/3 (43), 9–15.

Vlasov, S. V., Kovalenko, S. M., Osolodchenko, T. P., Chernykh, V. P. (2015). Synthesis and the study of the antimicrobial activity of 3-amino-5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-N-aryl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamides. News of pharmacy, 1 (81), 6–10.

Vlasov, S. V., Chernykh, V. P., Osolodchenko, T. P. (2015). Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 3-alkyl-2-(alkylthio)-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate derivatives. News of pharmacy, 3 (83), 3–8.

Kovalenko, S. M., Vlasov, S. V., Fedocov, A. I. et. al (2008). The synthesis and antimicrobial activities of 7-methyl-6-oxo-2H,6H-thieno[2',3':4,5]pyrimido[2,1-b][1,3,4]thiadiazine-8-carboxylic acid derivatives. Visnik Farmatsii, 1 (53), 3–7.

Ivachtchenko, A., Kovalenko, S., Tkachenko, O. V., Parkhomenko, O. (2004). Synthesis of Substituted Thienopyrimidine-4-ones. Journal of Combinatorial Chemistry, 6 (4), 573–583. doi: 10.1021/cc049946l

Tkachenko, O. V., Vlasov, S. V., Svechnikova, O. M., Zhuravel, A. V. (2013). Determination of ionization constants for derivatives of 5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acids. Management, economy and quality assurance in pharmacy, 3 (29), 23–28.

Bacteriological growth media control (2000). Kyiv, 4.

Volianskyi, Y. L., Gritsenko, I. S., Shyrobokov, V. P. et. al (2004). Study the specific activity of antimicrobial medications. Kyiv, 38.

The order «On approval of methodical instructions "Determining the sensitivity of microorganisms to antibacterial preparations"» (2007). Ministry of Health of Ukraine, 167.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Lewis, K. Platforms for antibiotic discovery [Text] / K. Lewis // Nature Reviews Drug Discovery. – 2013. – Vol. 12, Issue 5. – P. 371–387. doi: 10.1038/nrd3975

2. Coates, A. R. M. New strategies for antibacterial drug design: targeting non-multiplying latent bacteria [Text] / A. R. M. Coates, Y. Hu // Drugs in R & D. – 2006. – Vol. 7, Issue 3. – P. 133–151. doi: 10.2165/00126839-200607030-00001

3. Gladki, A.The evolutionary rate of antibacterial drug targets [Text] / A. Gladki, S. Kaczanowski, P. Szczesny, P. Zielenkiewicz // BMC Bioinformatics. – 2013. Vol. 14, Issue 1. – P. 36. doi: 10.1186/1471-2105-14-36

4. Krogsgaard-Larsen, P. Textbook of Drug Design and Discovery [Text] / P. Krogsgaard-Larsen, K. Stromgaard, U. Madsen. – FL.: CRC Press, 2010. – 460 p.

5. Ghorab, M. M. The synthesis of some new sulfur heterocyclic compounds as potential radioprotective and anticancer agents [Text] / M. M. Ghorab, A. N. Osman, E. Noaman, H. I. Heiba, N. H. Zaher // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2006. – Vol. 181, Issue 8. – P. 1935–1950. doi: 10.1080/10426500500544014

6. Pat. 2010022308, WO. МПК A01N43/54, A01N43/48. Prolyl hydroxylase inhibitors [Text] / Jin J., Schulz M. J., Wang Y.; Smithkline Beecham Corporation. – rep. 21.08.2009; publ. 25.02.2010.

7. Tkachenko, O. V. Synthesis and antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylates [Text] / O. V. Tkachenko, S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko et. al // Journal of organic and pharmaceutical chemistry. – 2013. – Vol. 11, Issue 3 (43). – P. 9–15.

8. Vlasov, S. V. Synthesis and the study of the antimicrobial activity of 3-amino-5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-N-aryl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamides [Text] / S. V. Vlasov, S. M. Kovalenko, T. P. Osolodchenko, V. P. Chernykh // News of pharmacy. – 2015. – Issue 1 (81). – P. 6–10.

9. Vlasov, S. V. Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 3-alkyl-2-(alkylthio)-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate derivatives [Text] / S. V. Vlasov, V. P. Chernykh, T. P. Osolodchenko // News of pharmacy. – 2015. – Issue 3 (83). – P. 3–8.

10. Коваленко, С. М. Синтез та антимікробна активність похідних 7-метил-6-оксо-2H,6H-тієно[2',3':4,5]піримідо[2,1-b][1,3,4]тіа­діазин-8-карбонової кислоти [Текст] / С. М. Коваленко, С. В. Власов, А. І. Федоcов та ін. // Вісник фармації. – 2008. – № 1 (53). – С. 3–7.

11. Ivachtchenko, A. V. Synthesis of Substituted Thienopyrimidine-4-ones [Text] / A. V. Ivachtchenko, S. M. Kovalenko, O. V. Tkachenko, O. O. Parkhomenko // Journal of Combinatorial Chemistry. – 2004. – Vol. 6, Issue 4. – Р. 573–583. doi: 10.1021/cc049946l

12. Ткаченко, О. В. Визначення констант іонізації похідних 5-метилтієно[2,3-d]піримідин-6-карбонових кислот [Текст] / О. В. Ткаченко, С. В. Власов, О. М. Свєчнікова, А. В. Журавель // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 3 (29). – С. 23–28.

13. Бактеріологічний контроль поживних середовищ [Текст]: інформаційний лист [Текст] / МОЗ України № 05. 4. 1 / 1670. – Київ, 2000. – 4 с.

14. Волянський, Ю. Л. Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів [Текст]: метод. рек. МОЗ України / Ю. Л. Волянський, І. С. Гриценко, В. П. Широбоков та ін.; ДФЦ МОЗ України. – К., 2004. – 38 с.

15. Наказ «Про затвердження методичних вказівок "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів"» [Текст]. – МОЗ України, 2007. – № 167.Copyright (c) 2016 Сергій Віталійович Власов, Валентин Петрович Черних

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)