DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.87540

Технологічні дослідження з розробки основи корегованої лікарської форми

Олександр Олександрович Шмалько, Лілія Іванівна Вишневська, Володимир Костянтинович Яковенко, Юрій Георгійович Пісковацький

Анотація


Мета: метою нашої роботи було обґрунтування та дослідження з вивчення допоміжних речовин, зокрема загусників, у розробці складу основи комбінованого сиропу на основі фітокомпозиції, призначеного для лікування захворювань гепатобіліарної системи та жовчного міхура.

Методи: застосовувалися аналітичний, ретроспективний, логічний метод – для проведення аналізу даних літератури, маркетинговий аналіз для дослідження сегменту фармацевтичного вітчизняного ринку з дослідження допоміжних речовин у сиропах, фізичні та органолептичний методи дослідження.

Результати: за результатами проведених досліджень визначено речовини, які застосовуються як допоміжні у виробництві сиропів і зареєстровані в Україні. Визначено, що як підсолоджувачі у сиропах найчастіше застосовуються сахароза (38 %), а також похідні вуглеводнів сорбітол і лактулоза (по 19 %), серед синтетичних сполук – натрію сахаринат (13 %). Причому, використання сахарози у складі сиропів вітчизняними виробниками значно перевищує її застосування іноземними (75 та 25 % відповідно). Найбільш поширеними загусниками є похідні целюлози (ГЕЦ та КМЦ − 60 та 34 % відповідно) та камеді (23 %). Лише 25 % вітчизняних виробників використовують загусники як допоміжні речовини.

За результатами досліджень, зразки №№ 3 та 4 з концентрацією ГЕЦ 0,3 та 0,4 % мали незадовільну консистенцію як для сиропу. Зразок сиропу під № 5 (з вмістом ГЕЦ 0,5±0,2 %) є в’язкою рідиною, яка легко дозується, при цьому відхилення в дозуванні за масою не перевищує ±3 %, що відповідає вимогам ДФУ. Отже, за показниками динамічної в’язкості та органолептичних властивостей визначено концентрацію гідроксіетилцеллюлози для розробленого сиропу – 0,5±0,1 %.

Висновки: теоретично обґрунтовано і експериментально доведено доцільність використання у розробці комбінованого сиропу загусника ‒ гідроксіетилцеллюлози у концентрації 0,5 %.

 


Ключові слова


комбінований сироп; основа; загусники; допоміжні речовини; фітокомпозиція; склад; технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna Farmakopeja Ukraini (2001). Derzhavne pidpriemstvo «Naukovo-ekspertnij farmakopejnij centr». Kharkiv: Rireg, 520.

Sineva, T. D. (2008). Farmakologicheskie aspekty primenenija sorbita v kachestve vspomogatel'nogo veshhestva v lekarstvennyh preparatah dlja detej. Voprosy biologicheskoj, medicinskoj, i farmacevticheskoj himii, 2, 41–45.

Nikolova, E. (2013). Cultivation of natural sweetener stevia (stevia rebaudiana b.) in central bulgaria – plovdiv region. New knowledge journal of science, 207–216.

Shmal'ko, A. A., Vishnevskaja, L. I., Megalinskij, V. A. (2015). Issledovanija po vyboru nesaharnoj osnovy dlja rastitel'nogo siropa. Respublikanskij nauchnyj zhurnal «Vestnik», 4 (73), 116–119.

Kuznecov, A. V., Kuznecov, A. A. (2011). Korrigenty vkusa v proizvodstve lekarstvennyh preparatov. Farmacija, 2, 53–57.

Percev, І. M., Dmitrіevs'kij, D. І., Ribachuk, V. D. (2010). Dopomіzhnі rechovini v tehnologіi lіkіv: vpliv na tehnologіchnі, spozhivchі, ekonomіchnі harakteristiki і terapevtichnu efektivnіst. Kharkiv: Zolotі storіnki, 600.

Zhoglo, F., Voznjak, V., Popovich, V., Bogdan, Ja. (1996). Dopomіzhnі rechovini ta ih zastosuvannja v tehnologіi lіkars'kih form. Lvіv, 95.

Kamaeva, S. S., Merkureva, G. Ju., Stepanov, D. V. (2012). Razrabotka siropa ambroksola: vybor vspomogatel'nyh veshhestv. Zdorov'e – osnova chelovecheskogo potenciala. Problemy i puti ih reshenija, 7 (2), 846–848.

Ahmed-Belkacem, A., Ahnou, N., Barbotte, L., Wychowski, C., Pallier, C., Brillet, R. et. al. (2010). Silibinin and Related Compounds Are Direct Inhibitors of Hepatitis C Virus RNA-Dependent RNA Polymerase. Gastroenterology, 138 (3), 1112–1122. doi: 10.1053/j.gastro.2009.11.053

Coon, J. T., Ernst, E. (2004). Complementary and alternative therapies in the treatment of chronic hepatitis C: a systematic review. Journal of Hepatology, 40 (3), 491–500. doi: 10.1016/j.jhep.2003.11.014

EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases (2009). Journal of Hepatology, 51 (2), 237–267. doi: 10.1016/j.jhep.2009.04.009

Bray, G. A., Nielsen, S. J., Popkin, B. M. (2004). Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the epidemic of obesity. The American Journal of Clinical Nutrition, 79 (4), 537–543.

European Pharmacopoeia (2004). Council of Europe. Strasbourg, 4800–4801.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державна Фармакопея України [Текст]. – Державне пiдприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – Х.: Рiрег, 2001. – 520 с.

Синева, Т. Д. Фармакологические аспекты применения сорбита в качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах для детей [Текст] / Т. Д. Синева // Вопросы биологической, медицинской, и фармацевтической химии. – 2008. – № 2. – С. 41–45.

Николова, Е. Култивиране на естествения подсладител стевия (stevia rebaudiana b.) в Централна България – област [Текст]: конф. / Е. Николова // New knowledge journal of science. – 2013. – P. 207–216.

Шмалько, А. А. Исследования по выбору несахарной основы для растительного сиропа [Текст] / А. А. Шмалько, Л. И. Вишневская, В. А. Мегалинский // Республиканский научный журнал «Вестник». – 2015. – T. 4, № 73. – С. 116–119.

Кузнецов, А. В. Корригенты вкуса в производстве лекарственных препаратов [Текст] / А. В. Кузнецов, А. А. Кузнецов // Фармация. – 2011. – № 2. – С. 53–57.

Перцев, І. М. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність [Текст]: навч. пос. / І. М. Перцев, Д. І. Дмитрієвський, В. Д. Рибачук. – Х.: Золоті сторінки, 2010. – 600 с.

Жогло, Ф. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм [Текст]: довід. пос. / Ф. Жогло, В. Возняк, В. Попович, Я. Богдан. – Львів, 1996. – 95 с.

Камаева, С. С. Разработка сиропа амброксола: выбор вспомогательных веществ [Текст] / С. С. Камаева, Г. Ю. Меркурьева, Д. В. Степанов // Здоровье – основа человеческого потенциала. Проблемы и пути их решения. – 2012. – Т. 7, № 2. – С. 846–848.

Ahmed-Belkacem, A. Silibinin and related compounds are direct inhibitors of hepatitis C virus RNAdependent RNA polymerase [Тext] / A. Ahmed-Belkacem, N. Ahnou, L. Barbotte, C. Wychowski, C. Pallier, R. Brillet et. al. // Gastroenterology. – 2010. – Vol. 138, Issue 3. – Р. 1112–1122. doi: 10.1053/j.gastro.2009.11.053

Coon, J. Complementary and alternative therapies in the treatment of chronic viral hepatitis: a systematic review [Тext] / J. Coon, E. Ernst // Journal of Hepatology. – 2004. – Vol. 40, Issue 3. – Р. 491–500. doi: 10.1016/j.jhep.2003.11.014

EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases [Тext] // Journal of Hepatology. – 2009. – Vol. 51, Issue 2. – Р. 237–267. doi: 10.1016/j.jhep.2009.04.009

Bray, G. A. Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the epidemic of obesity [Тext] / G. A. Bray, S. J. Nielsen, B. M. Popkin // The American Journal of Clinical Nutrition. – 2004. – Vol. 79, Issue 4. – P. 537–543.

European Pharmacopoeia [Тext]. – Council of Europe. – Strasbourg, 2004. – Р. 4800–4801.Copyright (c) 2016 Олександр Олександрович Шмалько, Лілія Іванівна Вишневська, Володимир Костянтинович Яковенко, Юрій Георгійович Пісковацький

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)