Наукові праці ОНАХТ

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, в якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, повідомлення про досягнення наукових напрямків і шкіл академії.

Виходить з 1937 року. За 110 років на його сторінках були опубліковані наукові роботи видатних представників вітчизняної науки.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №12577-1461ПР від 16 травня 2007 р.

Редакція журналу запрошує викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, які займаються проблемами зернопереробної та харчової промисловості присилати свої статті для публікації в науковому журналі «Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій»


1902 р. вважається роком заснування Одеської національної академії харчових технологій, коли за розпорядженням Міністра фінансів Росії графа С.Ю. Вітте в Одесі було відкрито школу борошномелів.

Журнал було засновано в 1937 р. називався він «Труды института». Видавався до 1962 р. За цей період було надруковано 14 випусків.

В 1994 р. було поновлено видання збірника наукових праць інституту з дозволу Державного комітету України по пресі (свідоцтво серія Од. №178 від 10.08.1993 р.).

В 1997 р. за клопотанням академії рішенням Вищої Атестаційної Комісії України збірник «Наукові праці» внесено до переліку №1 наукових фахових видань України, серія «Технічні науки», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України, 1997, №2).

В 2007 році здійснена перереєстрація журналу у Міністерстві Юстиції України, а у 2010 році збірник «Наукові праці» включено до нового переліку наукових фахових видань ВАК.

За рік друкується 2–4 випусків збірника.

Тематичні напрями:

  • Удосконалення технологічних процесів для харчових та зернопереробних галузей АПК;
  • Актуальні питання зберігання і технології зберігання зерна, виробництво зернових, хлібопекарських і кондитерських виробів та комбікормів;
  • Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини;
  • Створення нових технологій отримання безпечних харчових продуктів і визначення критеріїв їх оцінки;
  • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв;
  • Комбіновані процеси та нанотехнології в АПК, нові неенергоємні харчові технології та продукти, енергоефективність та екологічна безпечність;
  • Економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості.

Сайт журналу http://sciworks.onaft.edu.ua/