Наукові праці ОНАХТ

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, в якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, повідомлення про досягнення наукових напрямків і шкіл академії.

Виходить з 1937 року. За 110 років на його сторінках були опубліковані наукові роботи видатних представників вітчизняної науки.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №12577-1461ПР від 16 травня 2007 р.

Редакція журналу запрошує викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, які займаються проблемами зернопереробної та харчової промисловості присилати свої статті для публікації в науковому журналі «Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій»


Зображення домашньої сторінки журналу

1902 р. вважається роком заснування Одеської національної академії харчових технологій, коли за розпорядженням Міністра фінансів Росії графа С.Ю. Вітте в Одесі було відкрито школу борошномелів.

Журнал було засновано в 1937 р. називався він «Труды института». Видавався до 1962 р. За цей період було надруковано 14 випусків.

В 1994 р. було поновлено видання збірника наукових праць інституту з дозволу Державного комітету України по пресі (свідоцтво серія Од. №178 від 10.08.1993 р.).

В 1997 р. за клопотанням академії рішенням Вищої Атестаційної Комісії України збірник «Наукові праці» внесено до переліку №1 наукових фахових видань України, серія «Технічні науки», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України, 1997, №2).

В 2007 році здійснена перереєстрація журналу у Міністерстві Юстиції України, а у 2010 році збірник «Наукові праці» включено до нового переліку наукових фахових видань ВАК.

За рік друкується 2–4 випусків збірника.

Тематичні напрями:

  • Удосконалення технологічних процесів для харчових та зернопереробних галузей АПК;
  • Актуальні питання зберігання і технології зберігання зерна, виробництво зернових, хлібопекарських і кондитерських виробів та комбікормів;
  • Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини;
  • Створення нових технологій отримання безпечних харчових продуктів і визначення критеріїв їх оцінки;
  • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв;
  • Комбіновані процеси та нанотехнології в АПК, нові неенергоємні харчові технології та продукти, енергоефективність та екологічна безпечність;
  • Економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості.

Сайт журналу http://sciworks.onaft.edu.ua/