Розширення спектру генотипової мінливості кавуна методом фізичного мутагенезу

Автор(и)

  • O. N. Shabetia Plant Production Institute named V.Ya Yuriev of NAAS, Україна
  • O. V. Serhienko Institute of Vegetable and Melon Growing of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Україна
  • E. N. Mohilnaia Institute of Vegetable and Melon Growing of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Україна
  • S. I. Kondratenko Institute of Vegetable and Melon Growing of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Україна
  • L. V. Morhun Presidium of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237001

Ключові слова:

кавун, генотип, ознака, індукований мутагенез, γ-опромінювання, дози γ-опромінення, кластер, закономірності

Анотація

Мета дослідження. Проведено дослідження з розширення спектру генотипової мінливості кавуна шляхом індукованого мутагенезу на 18 перспективних генотипів кавуна.

Матеріали і методи. Повітряно-сухе насіння опромінювали за допомогою γ-установки закритого типу «Дослідник» джерелом 60 Co на кафедрі молекулярної та медичної біофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна МОН України.

Обговорення результатів. За кожною з найбільш інформаційних селекційних ознак проведено статистичний аналіз закономірностей та рівня їх прояву за варіантами обробки мутагеним фактором (різних доз опромінення 150 Гр, 200 Гр та 250 Гр) за кожним із 18 окремих генотипів. Визначено закономірності впливу окремих доз опромінення на ріст і розвиток рослин як за окремими генотипами так і за їх сукупністю. Встановлено, що на більшість генотипів дози γ-опромінення мають пригнічуючий вплив (пізньостиглість, довго- та короткостебельність, збільшення номеру закладання 1 жіночої квітки, подовження складових вегетаційного періоду), але визначено ряд генотипів та їх груп (кластерів) прояв ознак у яких мав протилежну (виключну) дію. Визначено джерела господарсько-цінних ознак, а також ефективні дози γ-опромінення за генотипами (кластерами) так: для селекції на урожайність – 4 генотипи 4 кластеру при γ-опроміненні 250 Гр; на товарність: 2 генотипи 3 кластеру за γ-опромінювання 150 – 250 Гр; на крупноплідність: 3 генотипи 3 кластеру за γ-опромінювання 150, 200 та 250 Гр; на пізньостиглість: 1 генотип 5 кластеру за γ-опромінювання 150, 200 та 250 Гр; на ранньостиглість: 2 генотипи 3 кластеру за γ-опромінювання 200 та 250 Гр та 5 генотипів 5 кластеру за γ-опромінювання 150, 200 Гр; на довгостебельність: 3 генотипи 3 кластеру за γ-опромінювання 200 та 250 Гр та 7 генотипів 5 кластеру за γ-опромінювання 150, 200, а особливо 250 Гр; на короткостебельність: 1 генотип 1 кластеру за γ-опромінювання 150, 200 та 250 Гр

Посилання

Teodoradze SG. Creation of new intensive varieties of agricultural crops by radiation breeding. Selskokhozyaystvennaya Biologiya. 1983; 10: 62-67.

Morhun VV. Spontaneous and induced mutational variability and its use in plant breeding. Genetics and breeding in Ukraine at the turn of the millennium. 2001; 2: 144–174.

Kravchenko VA, Korniienko SI, Kondratenko SI, Serhiienko OV, Horova TK, Samovol OP, Saiko OYu. Effective methods and ways of breeding and seed production of vegetables and melons. Visnyk Ahrarnoi Nauky. 2017; 3: 39-46.

Yenken VB. The role of genotype in experimental mutagenesis. Experimental mutagenesis in agricultural plants and its use in breeding. 1966; 23–24.

Batygin NF. Breeding process and induced mutagenesis. Radiation mutagenesis and its role in evolution and breeding. Moscow: Nauka, 1987; 16–18.

Pozolotina VN. Long-term effects of radiation on plants. Moscow: Akademkniga, 2003. 243 p.

Bashtan NO, Krutko RV, Serhiienko OV, Kondratenko SI, Ivchenko TV. Influence of different doses of γ-irradiation on the growth and development of watermelon plants. Ovochivnytstvo i Bashtannytstvo. 2017; 63: 26–35.

Serhiienko OV, Krutko RV, Bashtan NO. Peculiarities of expression of economically valuable traits after γ-irradiation of seeds at different doses. Vegetable and Gourd Growing: Historical Aspects, Current State, Problems and Prospects of Development: Abstracts of the 3rd International Scientific and Practical Conference. Kruty, 2017; 1: 238–244.

Lymar AA et al. Methods of breeding process and field experiments on gourds: guidelines. Kyiv: Ahrarna Nauka, 2001. 132 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ