Екологічне випробування селекційних зразків гороху

Автор(и)

  • L. M. Shevchenko Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAN, Україна
  • A. O. Vasylenko Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAN, Україна
  • V. I. Sichkar Odesa State Agricultural Research Station, Україна
  • N. A. Vus Kharkiv National University nd a V.N. Karazin, Україна
  • I. M. Bezuglyi Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAN, Україна
  • R. V. Solomonov Odesa State Agricultural Research Station, Україна
  • A. M. Shtelma Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAN, Україна
  • A. V. Glyantsev Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAN, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237003

Ключові слова:

горох, сорти, урожайність, екологічне випробування, генотиповий ефект, коефіцієнт регресії, стабільність

Анотація

Мета дослідження полягала у встановленні інформативності і адекватності точок екологічного випробування селекційного матеріалу гороху та виділення «ідеального» генотипу.

Матеріали і методи. Селекційний матеріал у досліді представлений сортами селекції ІР ім. В.Я. Юр’єва – Царевич, Оплот, Отаман, Меценат, Корвет, Гайдук, Малахіт та десятьма селекційними лініями СЛ 11-129, СЛ 11-213, СЛ 11-55, СЛ 11-58, СЛ 10-37, СЛ 11-32, СЛ 10-132, СЛ 09-118, СЛ 11-166, СЛ 11-176 та селекції Селекційно-генетичного інституту – сорт гороху Світ. Всі сорти безлисточкового типу, напівкарликові, середньостиглі, окрім сорту Царевич (середньоранній). Польові досліди проведено у відповідності до методики польового досліду з застосуванням загальноприйнятої технології вирощування гороху. Норма висіву – 1,2 млн. схожих насінин/га, площа ділянок – 10 м2. Для проведення оцінки зразків за мінливістю вирощування у різних середовищах використовували регресійну модель, розроблену за методикою S.A. Eberhart, W.A. Russel, де рівень коефіцієнту регресії є показником взаємодії генотип-середа.

Обговорення результатів. В умовах ІР НААН рівень урожайності сортів у сприятливому 2018 році не мав великої різниці у порівнянні із рівнем урожайності селекційних ліній. Найвищу урожайність показали селекційні лінії СЛ 11-129, СЛ 11-213, СЛ 11-166 та СЛ 11-176. Урожайність сорту Гайдук і сорту Оплот у несприятливому для росту і розвитку рослин гороху 2020 році, виявилася найвищою, а всі інші сорті і лінії значно зменшили свій рівень урожайності. В умовах ОДДС навіть у сприятливому для гороху 2019 році рівень урожайності між зразками суттєво відрізнявся, а найвищої значення було у сорту Гайдук та селекційної лінії СЛ 11-213. Індивідуальна реакція зразків за умов вирощування у ОДДС була більш значною у порівнянні із показниками «урожайність» в умовах ІР НААН. Тому для успішного впровадження у виробництво в зонах з різним гідротермічним режимом стійких до стресових умов сортів гороху необхідним є попереднє екологічне випробування. Високий рівень урожайності як у ІР НААН, так і в ОДДС був лише у чотирьох селекційних ліній: СЛ 11-213 (1,63 т/га та 1,45 т/га), СЛ 10-132 (1,69 т/га та 1,42 т/га), СЛ 09-118 (1,58 т/га та 1,36 т/га) та СЛ 11-176 (1,67 т/га та 1,58 т/га). Це лише підкреслює те, що завдяки екологічному випробуванню можна зберегти цінний матеріал і на його основі створювати нові сорти із високими показниками господарських ознак. Цікавим виявився факт значної зміни рівня коефіцієнту варіювання у сортів і селекційних ліній в залежності від місця випробування. Так, в умовах ІР НААН він становив від 47,7% до 21,3%, а в умовах ОДДС від 33,6% до 47,7%. На відміну від сортів в умовах ОДДС показники коефіцієнту варіації селекційних ліній були значно меншим і становив від 11,3% до 29,0%, за виключенням селекційних ліній СЛ 11-213 та СЛ 10-37 де його значення було 35,6% та 37,1% відповідно. При порівнянні показників генотипового ефекту серед сортів і селекційних ліній в умовах ІР НААН та ОДДС, ми можемо виділити сорт Гайдук і селекційну лінію СЛ 10-132 генотиповий ефект яких в обох точках дослідження мав високі значення. Коефіцієнт регресії досліджуваних зразків коливався від 0,4 до 1,6. При цьому незмінним незалежно від точки випробування він залишився лише у сортів Отаман (1,2) та Світ (0,8). У всіх інших зразків показник коефіцієнту регресії значно різнився.

Висновки. Таким чином проведена оцінка як сортів, так і селекційних ліній у екологічному випробуванні показала що селекція гороху в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва має значний потенціал для створення сортів добре пристосованих як для умов східної частини, так і для умов Півдня, а екологічне випробування залишається дієвим інструментом для оцінки створеного селекційного матеріалу і добору зразків з максимальним рівнем реалізації генетичного потенціалу за конкретним комплексом чинників довкілля

Посилання

Skorina VV. Evaluation of the environment as a background for selection in the State variety trials of vegetabls. URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/7951/1/7.pdf.

Shektybaieva GKh, Makarova GS, Limanskaia VB. Results of an environmental trial of spring wheat in arid conditions of western Kazakhstan. Izviestija Samarskogo nauchnogo tsentra Rossijskoy akademii nauk. 2018; 20(2-2): 254–259.

Detsyna AA, Ollarionova IV. Environmental trial of new sunflower varieties bred at the All-Russian Research Institute of Oil Crops. Maslichnyie kultury. 2019; 2(178): 22–26. DOI 10.25230/2412–608Х–2019–2–178–22–26.

Tukulbaieva SA, Vasin VG, Sidorik IV. Results of an envrironmental trial of domestic and foreign spring rapeseed varieties in northern Kazakhstan. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2016.2.50.

Sidorik IV, Shugurov IM, Slabush VI, Melnikov VA. Environmental trial of soybean. URL: https://zarechnoe.ucoz.kz/publ/ehkologicheskoe_sortoispytanie_soi/1-1-0-58.

Tokhetova LA, Abzhalelov BB, Kuzhamberdieva SZh, Bekova MK, Demesinova AA. Results of an environmental trial of spring barley in a rice crop rotation of the Kyzylorda region. URL: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=9918.

Goldvarg BA, Boktaiev MV, Filippov EG, Dontsova AA. Environmental trial of winter barley varieties in the Republic of Kalmykia. Zernovoie khoziaystvo Rossii. 2020; 3(69): 48–51.

Results of environmental trials and selection of promising breeding accessions. URL: https://www.vniikormov.ru/ekologicheskaia-selektciia-i-semenovodstvo-klevera-lugovogo-klevera-krasnogo/ekologicheskaia-selektciia-i-semenovodstvo-klevera-lugovogo-klevera-krasnogo-56.php.

Mamieev VV. Assessment of the plasticity parameters in winter wheat varieties depending on weather conditions in the south-western part of centeral Russia. Plodovodstvo I Yagodovodstvo Rossii. 2017; 38: 165–169.

Konstantinova OB, Kondratenko EP. Environmental plasticity and stability of new winter triticale varieties. Vestnik NGAU. Agronomiya, lesnoie khoziaystvo. 2015; 3(36): 13–18.

Shakirzianova MS. Performance and environmental plasticity of pea varieties in an environmental trial. Dostizheniia nauki I tekhniki APK. 2016; 30(12): 28–30.

Zinchenko OS, Vedmedieva KV, Yakubenko OV. Plasticity, stability and variability of soybean varieties for the economically valuable characteristics in environmental trials. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu oliynykh kultur. 2018; 25: 50–60.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Kolos, 1979. 423 p.

Guidelines on environmental trials of corn. Kharkiv: UkrNIIRSiG, 1981. 31 p.

Kilchevskiy AV, Khotyliova LV. Genotype and environment in plant breeding. Minsk: Nauka I tekhnika, 1989. 191 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ