Ефективність різних циклів багаторазового індивідуально-родин-ного добору в селекції багаторосткових запилювачів буряків цукрових

Автор(и)

  • С. Г. Труш Дослідна станція тютюнництва ННЦ «Інститут землеробства НААН», Ukraine
  • О.О. Парфенюк Дослідна станція тютюнництва ННЦ «Інститут землеробства НААН», Ukraine
  • Л. О. Баланюк Дослідна станція тютюнництва ННЦ «Інститут землеробства НААН», Ukraine
  • В.М. Татарчук Дослідна станція тютюнництва ННЦ «Інститут землеробства НААН», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.251037

Ключові слова:

буряки цукрові, багаторосткові запилювачі, лінія, популяція, багаторазовий індивідуально-родинний добір, цикл добору, гетерозис, урожайність, цукристість

Анотація

Мета досліджень – створення багаторосткових запилювачів буряків цукрових зі звуженою генетичною основою, оцінка динаміки їх продуктивності та комбінаційної здатності на різних етапах багаторазового індивідуально-родинного добору.

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводилися на Дослідній станції тютюнництва  ННЦ «ІЗ НААН» в лабораторії селекції буряків цукрових у 2009–2020 рр. Вихідним матеріалом слугували сім диплоїдних багаторосткових популяцій буряків цукрових вітчизняної селекції. Створення нових багаторосткових запилювачів здійснено з використанням багаторазового індивідуально-родинного добору. Сортовипробування селекційних зразків виконано за методикою, розробленою науковцями ІБК і ЦБ НААН. Оцінку ЗКЗ проведено за схемою односторонніх циклічних схрещувань на основі трьох ЦЧС-тестерів.

Обговорення результатів. За результатами досліджень встановлено високу ефективність двох-трьох циклів індивідуально-родинного добору в підвищенні врожайності коренеплодів багаторосткових запилювачів буряків цукрових. Після дворазового добору врожайність коренеплодів зросла на 11,7 %, а триразового – 13,5 % порівняно з вихідними популяціями. Наступні цикли добору (четвертий-п’ятий) за відповідною ознакою виявилися менш ефективними, внаслідок прояву інбредної депресії. За чотириразового добору врожайність багаторосткових запилювачів становила 106,3 %, а п’ятиразового 98,2 % до вихідних популяцій. Найвищою цукристістю коренеплодів характеризувалися багаторосткові запилювачі четвертого-п’ятого циклів добору. Їх показники становили 121,6 % і 119,5 % до вихідних популяцій, відповідно.

За комплексною ознакою «збір цукру» найвища продуктивність у багаторосткових запилювачів спостерігалася за триразового добору (119,5 %). У наступних циклах добору цей показник знижувався.

Показники врожайності та цукристості коренеплодів кращих диплоїдних багаторосткових запилювачів буряків цукрових варіювали в межах 108,2–116,3 % і 98,6–105,5 % до групового стандарту. За збором і виходом цукру вони перевищували відповідні показники групового стандарту на 9,2–19,2 % і 9,5–21,8 %.

Висновки. За результатами досліджень вивчено динаміку зміни ознак продуктивності багаторосткових запилювачів буряків цукрових різних циклів багаторазового індивідуального-родинного добору. Встановлено, що найвищою базовою продуктивністю характеризуються багаторосткові запилювачі третього циклу добору, які доцільно використовувати як джерела цінних генотипів-родоначальників ліній, а також безпосередньо в якості батьківських компонентів гібридів. Створено 10 високопродуктивних багаторосткових запилювачів буряків цукрових з оптимальним поєднанням найбільш значимих селекційно-генетичних ознак.

 

Посилання

Royik MV. Beets. Kyiv: XXI, 2001. 320 p.

Sabluk PT, Kodenska M.Yu., Vlasov VI. Sugar beet production of Ukraine: problems of reviv-al, prospects of development. Kyiv: NSC IAE, 2007. 390 p.

Tomashevska OA, Petrynyak NS. Problems of development and increase of economic efficiency of sugar beet production. Problemy ekonomiky. 2017; 2: 347–352.

Danylyshyn MS. Efficiency of activity of sugar beet industry of Ukraine. Ekonomika ta derzhava. 2016; 1: 108–111.

Royik MV, Korneeva MO, Dubchak OV, Vakulenko PI, Andreeva LS. Creating a model of new generation sugar beet hybrids. Metodychni rekomendaciyi. Kyiv: IBK I CB, 2015. 20 p.

Royik MV, Prysyazhnyuk OI, Kononyuk NO, Kulik OG. Features of formation of productivity of hybrids of sugar beets of domestic selection. Sortovyvchennya ta okhorona prav na sorty roslyn. 2020; 16 (3): 277–283.

Korneeva MO, Chemeris LM, Matsuk MB. Selection of pollinators for selection of high-sugar hybrids of sugar beets with high adaptive potential. Visnyk agrarnoyi nauky. 2012; 11: 46–48.

Royik MV, Korneeva MO. Selection of sugar beets. In: Special selection of field crops. Molotsky MYa, ed. Bila Tserkva, 2010. Р. 280–285.

Biancardi E, Campbell L, Biaggi M. Genetics and Breeding of Sugar Beet. Science Publishers. USA. 2005. Р.173–206.

Richardson K. Traditional Breeding in Sugar Beet. Sugar Tech. 2010; 12(3–4): 181–186.

Korneeva MO, Vlasyuk MV. Systems of controlled crosses in assessing the combination ability of breeding materials of sugar beets. Faktory eksperymentalnoyi evolyutsiyi orhanizmiv. Kyiv: Agrarna nauka, 2003. Р. 227–233.

Frese L, Desprez B, Ziegler D. Potential of genetic resources and breeding strategies for base-broadening in Beta. In: Cooper HD, Spillane C, Hodgkin T, editors. Broadening the genetic base of crop production. UK: Wallingford, 2001. P. 295–309.

Genetic bases of plant selection. Vol.2. Private selection of plants. Kilchevsky AV, Khotyleva LV, editors. Minsk, 2010. 579 p.

Kornіyenko AV, Morhun AV, Trush SH. Selection of beets for heterosis (Вeta vulgaris L.). Voronezh, 2007. 255 р.

Roik NV, Korneeva MA. Combination ability of sugar beet pollinators of different genetic structure by elements of productivity. In: Encyclopedia of the genus Beta: Biology, genetics and selection of beets. Mаlеtsky SI, ed. Novosibirsk: Sova, 2010. Р. 525–541.

Hassani M, Heidari B, Stevanato P. Combining abilities of sugar beet genotypes for root‐and sugar‐related traits under multi‐environment trials. Plant Breeding. 2019; 139(1): 192–206.

Balkov IYa. Selection of sugar beet for heterosis. Moscow: Rosselkhozizdat. 1978. 167 р.

Royik MV, Gisbullin NG, Sinchenko VM, Prysiazhnyuk OI. Methods of research in beet grow-ing. Kyiv: FOP Korzun DYu, 2014. 374 p.

Dospehov BA. Methods of field experiments with the basic of statistical procesing of research resalts. Mоscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ