Дія протруйників на якість зерна ячменю ярого

Автор(и)

  • Н. В. Кузьменко Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, Україна
  • Т. А. Шелякіна Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, Україна
  • Н. Г. Жижка Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2022.261000

Ключові слова:

ячмінь ярий, протруйники, сорти, білок, крохмаль

Анотація

Мета дослідження – визначити якість зерна ячменю ярого залежно від передпосівної обробки насіння протруйниками системної дії та біопрепаратом.

Матеріали і методи. Дослідження проводили протягом 2017–2020 рр. у дев’ятипільній паро-зерно-просапній сівозміні Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. Ґрунт – чорнозем типовий середньогумусний. Для захисту ячменю ярого від шкідників та хвороб насіння перед сівбою (за 1–8 діб) протруювали системними протруйниками різних хімічних груп і біопрепаратом. Аналізування насіннєвого матеріалу сортів ячменю ярого пивоварного та зернового напрямку використання проводили згідно ДСТУ 4138:2002. Попередник − соя. Фон живлення – 6,6 т гною на 1 га сівозмінної площі (післядія) з внесенням N30P30K30. Агротехніка – загальноприйнята для зони вирощування. Оцінку достовірності отриманих даних виконали методом дисперсійного аналізу.

Обговорення результатів. По сортах пивоварного напряму використання Парнас та Iнклюзив у блоці без добрив уміст білка в зерні був суттєво меншим у варіантах із передпосівною обробкою насіння фунгіцидним протруйником Вітавакс 200 ФФ та інсектицидним протруйником Круїзер 350 FS (на 0,70% і на 0,84% відповідно), порівняно із контролем (12,46%). У варіантах із застосуванням хімічних фунгіцидних препаратів Вінцит Форте, Iншур Перформ, Ламардор 400, Ламардор Про, Сценік, Максим Стар, Супервін, Ультрасил Дуо, бактеріального Триходермін, інсектицидного Табу, та інсекто-фунгіцидних Вайбранс Iнтеграл, Рекорд Квадро і Юнта Квадро вміст білка в зерні варіював від 11,97% до 12,72%, тобто практично на рівні контролю. У блоці з добривами (N30P30K30) уміст білка в зерні суттєво підвищився у варіантах із протруєнням насіння препаратами Сценік (на 0,84%), Ламардор Про (на 0,88%), Триходермін (на 0,94%) і Вітавакс 200 ФФ (на 0,91%), порівняно з контролем, 12,48%. У варіантах із передпосівною обробкою насіння препаратами Рекорд Квадро, Максим Стар, Вінцит Форте, Супервін, Iншур Перформ, Табуі Вайбранс Iнтеграл уміст білка в зерні був у межах 12,77–13,02%, що практично на рівні контролю.У блоці без добрив збір білка з 1 га в контролі становив 0,36 т, по варіантах із передпосівною обробкою насіння препаратами – від 0,30 т (Вітавакс 200 ФФ) до 0,39 т (Табу). У блоці з добривами по варіантах із передпосівною обробкою насіння збір білка з 1 га був у межах 0,56 т (Вінцит Форте, Iншур Перформ, Ламардор 400, Триходермін) – 0,63 т (Круїзер 350 FS), порівняно з контролем, – 0,55 т.

Уміст крохмалю в зерні пивоварних сортів на контролі в блоці без добрив становив 61,03%, у блоці з внесенням добрив – 59,76%. Внесення добрив сприяло зменшенню вмісту крохмалю в зернi по варіантах дослiду. У варіантах із передпосівною обробкою насіння по фонах уміст крохмалю в зерні був меншим (на суттєвому або на рівні тенденції), порівняно з контролями. У варіанті із застосуванням Вітавакс 200 ФФ у блоці без добрив відмічено незначно підвищений цей показник (61,15%), порівнюючи з контролем.

По сортах зернового напряму використання Взірець та Аграрій у варіантах із застосуванням протруйників у блоці без добрив уміст білка в зерні був у межах 9,77% (Вінцит Форте) – 10,98% (Вітавакс 200 ФФ), порівняно із контролем, 10,48%; у блоці з добривами – у межах 10,44% (Супервiн) – 11,43% (Сценік), що практично на контрольному рівні – 11,04%. У варіанті із передпосівною обробкою насіння препаратом Iншур Перформ у блоці без добрив уміст білка в зерні становив 9,70%, що було суттєво меншим, порівняно із контролем. Збір білка з 1 га в блоці без добрив на контролі становив 0,40 т, по варіантах із передпосівною обробкою насіння – у межах 0,36 т (Вінцит Форте, Iншур Перформ, Ламардор 400, Сценік) – 0,45 т (Юнта Квадро). У блоці з добривами по варіантах із протруєнням насіння збір білка з 1 га був у межах 0,59 т (Ламардор Про) – 0,73 т (Юнта Квадро), порівняно з контролем, 0,65 т.

Уміст крохмалю в зерні сортів зернового напряму використання на контролі в блоці без добрив становив 62,83%. Суттєво меншим цей показник був у варіантах із передпосівною обробкою насіння протруйниками Вітавакс 200 ФФ (на 1,25%), Круїзер 350 FS (на 1,37%) і Ламардор 400 (на 1,41%). В удобреному блоці суттєво менший уміст крохмалю в зерні відмічено у варіанті із застосуванням препарата Сценік (на 1,51%), порівняно із контролем (61,93%).

Висновки. Встановлено неоднозначну дію препаратів (фунгіцидного, інсектицидного, інсекто-фунгіцидного спектру дії та бактеріального Триходермін) на вміст білка й крохмалю в зерні ячменю ярого.

Посилання

Zhukovs'kiy PM. Cultivated plants and their relatives. Leningrad: Kolos, 1971. P. 143–145.

Trybel SO, Hetman SV, Borzykh OI, Stryhun OO. Strategic cultures. Kyiv: Feniks, 2012. P. 113.

Vasko NI, Kozachenko MR, Naumov OG, Solonechnyi PM, Vazhenina OE, Solonechna OV, Zymogliad OV. Variability and correlation of economic characteristics of spring barley varieties. Sel. nasinn. 2017; 112: 25–36. https://doi.org/10.30835/2413-7510.2017.120414.

Naumov OG, Kozachenko MR, Vasko NI. Creating lines of spring barley with a high content of amylopectin in starch. Sel. nasinn. 2012; 101: 38–46. https://doi.org/10.30835/2413-7510.2012. 59681.

List of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine: a special issue of the magazine "Proposal". Kyiv: TOV «Iunivest Media», 2016. 1023 p.

List of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine.Kyiv: Yunivest Media, 2018. 1040 p.

Zaiarna OYu. The effectiveness of biological products and plant growth regulators against root rot of spring barley. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2011; 2: 174–177.

Retman MS. Efficacy of insecticides against pests of spring barley seedlings. Karantyn I Zakhyst roslyn. 2016; 1: 3–6.

Kuzmenko NV, Avramenko SV, Lukhanin IV, Smetankin OIe. The effectiveness of pre-sowing treatment of spring barley seeds in protection against leaf spot. Improving the efficiency of selection and crop production in modern conditions: Proceedings of the International Scientific Conference on the memory and scientific heritage of the outstanding scientist Vasily Yakovlevich Yuryev (July 3–5, 2019). Institute of Plant Breeding VY. Yuriev NAAS. Kharkiv, 2019. P. 266–268.

Zhukova LV, Stankevych SV, Turenko VP, Bezpalko VV, Zabrodina IV, Bondarenko SV, Poedinceva AA, Golovan LV, Klymenko IV, Melenti VO. Root rots of spring barley, their harmfulness and the basic effective protection measures. Ukrainian Journal of Ecology. 2019; 9(2): 232–238.

Trybel SO, Siharova DD, Sekun MP et al.Methods of testing and application of pesticides. Kyiv: Svit, 2001. 448 p.

Methods for analyzing seed germination. DSTU 4138:2002, paragraph 7.

Dospekhov BA. Field experience methodology (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

РОСЛИННИЦТВО, НАСІННИЦТВО І НАСІННЄЗНАВСТВО