Вплив регуляторів росту рослин на насіннєву продуктивність ліній кукурудзи

Автор(и)

  • В. В. Кириченко Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, Україна
  • Л. М. Чернобай Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, Україна
  • С. Ю. Буряк Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2023.283646

Ключові слова:

кукурудза, насінництво, регулятори росту рослин, насіннєва продуктивність

Анотація

Мета та завдання досліджень. Вивчити вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність і посівні якості насіння материнських форм, та пилкоутворюючу здатність батьківських форм гібридів кукурудзи, а також розробити способи застосування регуляторів росту у первинних ланках насінництва

Матеріал і методи. Досліди проведено у 2018-2019 роках на полі насінницької сівозміни Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Насіння ліній кукурудзи було висіяне ручними саджалками на шестирядкових ділянках площею 29,4 м2 (за схемою 4♀:2♂), в чотирьох повтореннях. Фенологічні спостереження та біометричні вимірювання були виконані на 10 рослинах кожного повторення. Матеріалом для досліджень було використано 8 ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи: чотири лінії стерильні аналоги (Харківська 126 М, Харківська 215 М, Харківська 164 М, Харківська 155 М), 4 лінії закріплювачі стерильності (Харківська 126 ЗМ, Харківська 215 ЗМ, Харківська 164 ЗМ, Харківська 155 ЗМ). Дослід включає чотири варіанти обробітку: 1). Без обробітку (контроль); 2). «Аппетайзер» – обприскування у фазі 4-5 листків; 3). «Нертус Планта Пег» – передпосівна обробка насіння; 4). «Нертус Планта Пег» – передпосівна обробка насіння + обприскування у фазі 4-5 листків. Проведено дослід з визначення життєздатності приймочок шляхом послідовного зняття ізоляторів. Для оцінки продуктивності зразків було проведено облік: - рослин на ділянці; - безплідних рослин; - рослин з нерозвиненими качанами; - повноцінних качанів. Було відібрано і зважено одну середню кількісну пробу качанів (10 качанів) для висушування та аналізу структури качанів.

Результати та обговорення. На лініях стерильних аналогах, відмічено істотний вплив регуляторів росту на показники маси рослини, та її стан у період перед початком виходу волоті. Найкращу реакцію рослин на застосування РРР було виявлено на лініях Харківська 155 М та Харківська 155 ЗМ. На варіанті обробітку № 2 Аппетайзер було відмічено  найбільше перевищення біометричних показників у порівнянні з контрольними ділянками. На ділянках з обробітком РРР, було відмічено більш пізнє цвітіння волотей та більш ранній вихід приймочок, що зменшувало розрив у цвітінні батьківських та материнських ліній. У дослідах на лінії Харківська 126 найкращі показники синхронності цвітіння показали ділянки з варіантом обробітку № 2 (Аппетайзер) – строки цвітіння батьківських та материнських форм на них майже співпадали (♂ 27.07 - ♀ 28.07). На ділянках з варіантами обробітку № 3 (Нертус обробка насіння) та № 4 (Нертус обробка насіння + обприскування) співпали піки цвітіння обох форм (♂ 27.07-♀ 27.07), проте після цього батьківські форми припиняли цвітіння значно раніше ніж материнські – відбувся розрив у цвітінні (станом на 03.08 цвіло 2% ♂ форм та 43% ♀ форм). Hа ділянках з обробітком РРР, було відмічено суттєве збільшення маси зерна з проби, маси 1000 зерен, загальної врожайності та інших показників у порівнянні з контрольними ділянками. Було відмічено вплив усіх трьох варіантів обробітку (Аппетайзер, Нертус, Нертус +) на показники пилкової продуктивності ліній закріплювачів стерильності кукурудзи. Вивчення життєздатності пилку ліній закріплювачів стерильності показало, що застосування регуляторів росту рослин не має суттєвого впливу на цей показник. Вплив РРР на життєздатність приймочок стерильних аналогів, відмічено на лініях Харківська 126 М та Харківська 215 М. На інших лініях він був менш помітним.

Висновки. Отримані результати по ефективності застосування регуляторів росту дозволяють рекомендувати Аппетайзер та Нертус Планта Пег в якості поліпшувачів насіннєвої продуктивності батьківських компонентів гібридів першого покоління кукурудзи.

Посилання

Maslak O. (2016). Corn market of the 2016 harvest // Ahrobiznes Siohodni: electronic edition. 21 (340). URL: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/6636-rynok-kukurudzy-vrozhaiu-2016-roku.html (access date: 16/10/2016) [in Ukrainian]

Gulyaev, G.V., Guzhev Yu.L. (1987). Breeding and seed production of field crops. Moscow: Agropromizd, 340-343. [in Russian]

Kyrychenko V.V. et al (2016). Fundamentals of the field crop production management: monograph. Kh.: Private enterpriser Brovin O.V. 537. [in Ukrainian]

Status and prospects of the development of corn breeding and seed production under climatic changes: Abstracts of the International Scientific-Practical Conference (Kharkiv, July 7-9, 2015). NAAS, Plant Production Institute nd. a V.Ya. Yuriev. Kh. 2015. 15 p. [in Ukrainian]

Bernikov N.I. (2007). The influence of growth regulators on the seed productivity and quality of white cabbage in the conditions of the Southern region of Russia: thesis for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences: 06.01.05. Moscow, 160. [in Russian]

Dunand R.T., Saichuk J.K. (2007). Plant Growth Regulators. In: 2007 Rice Varieties and Management Tips. La. Coop. Extn. Serv. Pub. 2270. 2007. 24.

Basuchaudhuri P. (2016). Influences of plant growth regulators on yield of soybean // Indian Journal of Plant Sciences ISSN: 2319–3824(Online) An Open Access 2016. Vol.5 (4). 25-38. URL: http://www.cibtech.org/jps.htm

Ponomarenko SP (2009). Plant growth regulators - a significant reserve of yields // Ahrarnyi Tyzhden [Electronic resource] 2009. URL: http://a7d.com.ua/1231-reguljatori-rostu-roslin-vagomijj-rezerv-urozhaju.html [in Ukrainian]

Buriak Yu.I., Chernobab O.V. (2008). Plant growth regulators - an important element of modern technologies of cultivation of spiked cereals: Status and Prospects for Seed Production Development in Ukraine: Zbirnyk NAU. K., 196-200. [in Ukrainian]

Dospekhov B.A. (1985). Methods of field experimentation (with basics of statistical processing of research data): manual. M.: Agropromizdat. 351. [in Russian]

Molotskyi M.Ya., Vasylkivskyi S.P., Vlasenko V.I., Kniaziuk V.A. (2006). Breeding and seed production of agricultural plants: guidebook. K.: Vyshcha Osvita, 200-201. [in Ukrainian]

Lobanov G.A. (1950). The effect of varying amounts of pollen on fertilization: Agrobiologiya. 3. 78–86. [in Russian]

Egikyan A.A. (1956). On the viability of corn pollen. Izv. AN Arm. SSR, 9.3. [in Russian]

Informatsionnyy Byulleten po Kukuruze No. 5. Martonwashar. Research Institute of Agriculture of the Hungarian Academy of Sciences. 1986. 184 p. [in Russian]

Techniques for Pollination Biologists. Kearns Carol Ann Inouye David William. University Press of Colorado, Niwot, 1993. 583 pp.

Methods of the State trials of plant varieties for suitability for dissemination in Ukraine. The general part. Ofitsiinyi Biuleten, No. 1. 2003. Part 3. 105 p.[in Ukrainian]

Chirkov Yu.I. (1969) Agrometeorological conditions and corn performance. Leningrad: Agrometeorologicheskoye Izdaniye. 245. [in Russian]

Mueller D., Sisson A. (2013). Corn field guide: 2nd edition. Iowa State University of Science and Technology. 93.

Kyrychenko V.V., Hurieva I.A., Riabchun V.K., Kuzmyshyna N.V., Vakulenko S.M., Stepanova V.P. (2009). Classifier-guide for the species Zea mays L. Kharkiv. PPI nd.a V.Ya. Yuriev UAAS,. 84. [in Ukrainian]

Pausheva Z.P. (1980). The laboratory manual on plant cytology. Kolos, 303. [in Russian]

State Standard of Ukraine Agricultural crop seeds. Method for quality evaluation. - Valid from 01/01/2004. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2003. 173. [in Ukrainian]

Wolfe M., Barrett C.H. (1989). Patterns of pollen removal and deposition in tristylous Pontederia cordata // Biological Journal of the Linnean Society, 36: 317-329.

Kostromitin V.M., Mahomedov R.D., Tsyhanko V.A., Muzafarov N.M. (2006). Peculiarities of the response of modern maize hybrids to nutrition depending on weather conditions of the year: Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva, Series "Roslynnytstvo, selektsiia i nasinnytstvo, ovochivnytstvo". Kh. 4. 3-6. [in Ukrainian]

Volf V.G., Litun P.P. et al. (1980). Guidelines for the use of mathematical methods for analysis of experimental data on the combining ability. Kharkov. 75. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ