Успадкування ознак кормової та насіннєвої продуктивності гібридів F1 тритикале озимого

Автор(и)

  • В.Д. Тромсюк Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна
  • В.Д. Бугайов Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Україна
  • О.В. Бондаренко Institute of Fodder and Agriculture of Podillia of NAAS, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2023.283650

Ключові слова:

успадкування, тритикале озиме, гібрид, реципрокне схрещування

Анотація

Мета та завдання досліджень. Визначити ступінь прояву та характер успадкування ознак кормової та насіннєвої продуктивності гібридів F1 тритикале озимого при реципрокних схрещуваннях. Виділити перспективні комбінації F1, які мають високий прояв гетерозису за трьома і більше ознаками продуктивності.

Матеріали та методи. Дослідження проводили в 2021, 2022 рр. у відділі селекції кормових, зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Технологія вирощування загальноприйнята для зони Лісостепу. Батьківські компоненти та F1 висівали у гібридному розсаднику з використанням ручного маркера, ширина міжрядь 30 см, відстань між рослинами в рядку – 10 см. Вихідним матеріалом для проведення прямих і зворотних схрещувань слугувало дев’ять сортів тритикале озимого різного еколого-географічного походження: Божич, Бужанське, Павлодарський походженням з України; Торнадо, Хлебороб, Союз, Сергий, Сибирський – Росії та NTH 1933 – Китаю. Ступінь гетерозису визначали за Matzinger et al. та S. Fonseca, F. Patterson.

Результати і обговорення. Аналіз успадкування у гібридів F1 показав, що продуктивна кущистість мала різні типи успадкування (табл. 2), переважало негативне наддомінування (55 %) та гетерозис (20 %). З-за внутрішньоалельних взаємодій генів, що діють тільки в гетерозиготному стані, добір генотипів у ранніх гібридних поколіннях може бути малоефективним. Але є висока вірогідність ідентифікації трансгресій підвищеної кущистості у більш пізніх гібридних поколіннях. Особливу увагу для добору генотипів, що мали б підвищену кущистість, можна приділити комбінації з позитивним домінуванням Хлебороб / NTH 1933 (hp = 0,6; Ht = 3,3 %; Hbt =  -2,5 %). Комбінації, що мали негативне наддомінування (депресію), в селекції на підвищення кущистості є малоцінними. Нашими даними на тритикале озимім було визначено, що успадкування довжини колосу гібридами F1 має широкий спектр,  10 % гібридних комбінацій мали позитивне наддомінування (гетерозис), позитивне домінування – 25 %, проміжне успадкування – 35 %, негативне домінування – 15 %, негативне наддомінування (депресія) –20 %. Причиною тому є те, що для схрещувань були дібрані сорти різного географічного та генетичного походження. Гібридні комбінації Павлодарський / Сергий та Бужанське / Павлодарський мали депресію в успадкуванні довжини колосу. Тобто в обраних гібридних комбінаціях можливий добір рослин тритикале озимого із порівняно невеликим колосом але із збільшеною кількістю насіння. За аналізом наших досліджень в гібридній популяції Павлодарський / Сергий можливий добір генотипів, які б поєднували у собі порівняно підвищену кількість зерен у колосі з підвищеною вагою зерна з колоса. В гібридних комбінаціях Сибирский / Павлодарський, Торнадо / Павлодарський,  Павлодарський / Союз, що мали проміжне успадкування кількості зерен в колосі, можливий добір генотипів порівняно із батьківськими компонентами з невеликою кількістю зерен, але більш важкого. Гібридні комбінації Божич / Павлодарський та Сибирский / Павлодарський на фоні позитивного наддомінування ваги зерна з рослини мали проміжне успадкування кількості продуктивних стебел, довжини колосу та кількості зерен в колосі. Більш результативний добір в цих комбінаціях буде в напряму підвищення маси 1000 насінин і, як наслідок, ваги зерна з рослини. Слід сказати, що у цих гібридних комбінаціях є можливим формування генотипів із подовженим колосом. Характерним для гібридної комбінації Павлодарський / Союз негативне домінування ознаки у формуванні кількості продуктивних стебел, проміжного домінування у формуванні довжини колоса та кількості зерен, але мало позитивне наддомінування у формуванні ваги зерен в колосі та ваги зерна з рослини. Можливим є ідентифікація генотипів з невеликою кількість продуктивних стебел з колосом та озерненістю на рівні батьківського компонента, але з підвищеною масою 1000 насінин.

Висновки. У результаті проведеного аналізу мінливості ознак кормової та насіннєвої продуктивності в гібридів F1 тритикале озимого встановлено, що гібридні комбінації суттєво відрізняються між собою за рівнем прояву гетерозису та особливостями характеру успадкування. Виявлено всі можливі варіанти фенотипового домінування від позитивного до негативного наддомінування. За таким ознаками, як продуктивна кущистість, вага зерен із колосу, вага зерен із рослини та вага сухої речовини однієї рослини у більшості комбінацій відмічено депресію (55–60 %).

Посилання

Kyrychenko V.V., Shchypak H.V., Kobyzeva L.N., Sviatchenko S.I. Modern breeding of high-yielding triticale varieties with improved grain quality. Visnyk Ahrarnoi Nauky. 2021; 3 (828): 52–61. DOI: https://doi.org/10.31 073/agrovisnyk202203-07. [in Ukrainian]

Vasylkivskyi S.P., Vlasenko V.A. Expansion of the genetic diversity of starting material in cereal breeding. Naukovo-Tekhnichnyi Biuleten Myronivskoho Instytutu Pshenytsi imeni Remesla. 2002; 2: 12–17. [in Ukrainian]

Tverdokhlib O. Inheritance of traits in hybrids of species and forms of the subgenus Boeoticum with durum wheat and in their progeny from step crosses. Visnyk Lvivskoho Universytetu. 2011; 55: 73-80. [in Ukrainian]

Niniieva A.K. Inheritance of spike performance traits by hybrids of spring spelt (T. spelta L.) with spring bread wheat. Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Ahrarnoi Akademii. 2012; 4: 36–41. [in Ukrainian]

Kryvoruchenko R.V., Hoptsii V.O. Inheritance of morphophysiological performance traits by F1 winter bread wheat hybrids. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu. Series "Roslynnytstvo, Selertsiia i Nasinnytstvo, Plodoovochivnytstvo i Zberihannia". 2019; 2: 176–197. DOI: https://doi.org/10.35550/ISSN2413-7642.2019.02.18. [in Ukrainian]

Dubovyk N.S., Kyrylenko V.V., Humeniuk O.V., Volohdina H.B. Plant height inheritance in F1 Triticum aestivum L. with wheat-rye translocations in the Central Forest-Steppe of Ukraine. Myronivskyi Visnyk. Series "Selektsiia i Nasinnytstvo". 2019; 9: 27–34. DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201909-04. [in Ukrainian]

Sabadyn V.Ya., Sydorova I.M., Kumanska Yu.O., Burlachenko D.O. Inheritance of resistance to the powdery mildew pathogen (Erysiphe graminis f. sp. hordei) in F1 spring barley and variability in F2 in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Ahrobiolohiia. 2021; 1: 156–165. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2021-163-1-156-165. [in Ukrainian]

Sabadyn V.Ya., Sydorova I.M., Kumanska Yu.O., Burlachenko D.O. Inheritance of resistance to the powdery mildew pathogen (Erysiphe graminis f. sp. hordei) in F1 spring barley and variability in F2 in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Ahrobiolohiia. 2021; 1: 156–165. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2021-163-1-156-165. [in Ukrainian]

Osmachko O.M., Bakumenko O.M., Vlasenko V.A. Creation of winter bread wheat breeding material with resistance to leaf diseases in the Northeastern Forest-Steppe: Monograph. Sumy. 2020. 214 p. [in Ukrainian]

Aljarrah M., Lohr S., Oatway L., Capettini F. Breeding Triticale for Grain and Forage Yield and Quality Challenges and Future Prospects: Itinerary & Abstracts. 10 h Intrnational Triticale Symposium. Lethbridge, July 15 – 18. 2019. Lethbridge, AB. Р. 17.

Rybalka O.I. Wheat quality and its improvement. Kyiv: Lohos. 2011. 496 р. [in Ukrainian]

Condon A.G. Adapting Triticale to a Changed and More-Variable Climate Using a Trait-Based Approach: Itinerary & Abstracts. 10h Intrnational Triticale Symposium. Lethbridge. July 15–18. 2019. Lethbridge. AB. P. 18.

Pfeiffer W.H., Sayre K.D., Megroum M. Heterosis in spring triticale hybrids. Proceedings of the 4th International triticale symposium. 2. Canada. 1998. P. 86–91.

Weissmann, S. & Weissman, E.A. Hybrid triticale – prospects for research and breeding – Part I: Why hybrids? Proceedings of the 5th International triticale symposium,June 30 – July 5 2002. Poland. 187‒191.

Volkodav V.V. Methods of the state variety trials of agricultural crops. Kyiv: State Commission of Ukraine for Testing and Protection of Plant Varieties. 2001. 2. 68 p. [in Ukrainian]

Matzinger D.F., Mannand T.J., Cockerham C.C. Diallel cross in Nicotiana tabacum. Crop Science. 1962. № 2. P. 238–286.

Fonseca S., Patterson F. L. Hybrid vigor in a seven parent diallel cross in common winter wheat (Triticum aestivum L.). Crop Science. 1968. Vol. 8. №1. P. 85–88.

Matzinger D.F., Mann T.J., Cockerham C.C. Diallel crosses in Nicotiana tabacum. Crop Sci. 1962. Vol. 2, No. 5. P. 383–386. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci1962.0011183X00020 0050006.

Singh H., Sharma S.N., Sain R.S. Heterosis studies for yield and its components in bread wheat over environments. Hereditas. 2004. №141. P. 106–114.

Griffing B.A. A generalized treatment of the use of diallel crosses in quantitative inheritance. Heredity. 1956. V.10. P. 31–50.

Beil G.M., Atkins R.E. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. Iowa State Journal Sciense. 1965. Vol. 39, No. 3. P. 165–169.

Bilousova Z. Wheat yield and weather. Ahrobiznes Siohodni. http://agro-business.com.ua/ahrarni-kultury/item/22657-urozhainist-pshenytsi-ta-pohoda.html. [in Ukrainian]

Craven L.M., Carter P.R. Seed size shape and tillage system effect on corn growth and grain yield. J. Product. Agr. 1991. Vol. 3 (4). P. 445–452.

Khomenko S., Chuhunkova T., Fedorenko I., Fedorenko M., Kuzmenko Ye. Performance parameters in collection accessions of spring bread and pasta wheat and their relationship with yield. Visnyk Lvivskoho Natsionalnoho Universytetu Pryrodokorystuvannia. Seriia «Ahronomiia». 2020; 24: 123–127. DOI: https://doi.org/10.31734/agronomy2020.01.123. [in Ukrainian]

Lozinskyi M.V., Ustynova H.L. Influence of genotype and year’s conditions on productive tillering inheritance in hybridization of winter bread wheat varieties differing in ripening rates. Ahrobiolohiia. 2022; 1: 95–106. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2022-171-1-95-106. [in Ukrainian]

Skoryk V.V., Symonenko N.V., Davydiuk I.M., Neizhpapa S.S., Kharchenko P.V., Butunets O.O., Mazur Z.O., Maister I.I. Inheritance of quantitative traits by F2 winter rye (Secale cereale L) from trihybrid crossings under different environmental conditions. Sortovyprobuvannia ta Okhorona Prav na Sorty. Kyiv. 2010; 2(12): 28–38. [in Ukrainian]

Riabovol Ya.S., Riabovol L.O. Productive tillering and cloning of intact winter rye plants. Naukovi Dopovidi NUBiP Ukrainy; 2019: 1 (77). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.01.009. [in Ukrainian]

Lozinskyi M.V., Ustynova H.L. Influence of genotype and year’s conditions on productive tillering inheritance in hybridization of winter bread wheat varieties differing in ripening rates. Ahrobiolohiia. 2022; 1: 95–106. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2022-171-1-95-106. [in Ukrainian].

Novak Zh.M., Kotsiuba S.P., Makarchuk M.O. Plant height and number of productive stems in F3 hybrid durum spring wheat populations. Breeding and Genetic Science and Education: Abstracts of the 10th International Scientific Conference. Uman. 2021; P: 164–167. [in Ukrainian]

Bahan A. V., Yurchenko S. O., Shakalii S. M. Variability of quantitative traits in the offspring from different morphological parts of the spike of winter wheat varieties. Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Ahrarnoi Akademii. 2012; 4: 33–35. [in Ukrainian]

Zhupyna A.Yu., Bazalii H.H., Usyk L.O., Marchenko T.Yu., Lavrynenko Yu.O. Inheritance of spike length by winter wheat hybrids of different ecological and genetic origins on irrigation. Ahrarni Innovatsii. 2022; 11: 74–82. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.11.10. [in Ukrainian]

Dubovyk N.S., Humeniuk O.V., Kyrylenko V.V., Misiura I.I., Khomenko T.M. Inheritance of spike performance constituents by F1 Triticum aestivum L. hybrids originating from varieties carrying wheat-rye translocations 1AL.1RS і 1BL.1RS. Plant Varieties Studying and Protection. 2019. 15(1): 5–12. https://doi.org/10.21498/2518-1017.15.1.2019.162472. [in Ukrainian]

Lozinskyi M.V. Inheritance of the primary spike length by the first and second generation winter wheat reciprocal hybrids. Ahrobiolohiia: Collection of scientific papers. Bila Tserkva, 2010; 4 (80). 24-28. [in Ukrainian]

Kryvoruchenko R.V., Hoptsii V.O. Inheritance of morphophysiological performance traits by F1 winter bread wheat hybrids. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Ahrarnoho Universytetu. Series "Roslynnytstvo, Selertsiia i Nasinnytstvo, Plodoovochivnytstvo i Zberihannia". 2019; 2: 176–197. DOI: https://doi.org/10.35550/ISSN2413-7642.2019.02.18. [in Ukrainian]

Klymyshena R.I. Dependence of the kernel number per spike in spring barley on mineral fertilizers. Tavriiskyi Naukovyi Visnyk. 2019; 110 (1): 88–94. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-1.12. [in Ukrainian]

Zhupyna A.Yu., Bazalii H.H., Usyk L.O., Marchenko T.Yu., Suchkova V.M., Mishchenko S.V., Lavrynenko Yu.O. Inheritance of the kernel weight per spike by winter wheat hybrids of different ecological and genetic origins on irrigation. Ahrarni Innovatsii. 2022; 14: 152–160. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.22. [in Ukrainian]

Yarosh A.V., Riabchun V.K., Chetveryk O.O., Chernobai Yu.O. Stability and plasticity of grain weight per ear, 1000-grain weight and yield in mid-tall and semi-dwarf winter wheat genotypes. Henetychni resursy roslyn. 2019; 25: 81–93. DOI: https://doi.org/10.36814/pgr.2019.25.06. [in Ukrainian]

Lozinskyi M.V., Ustynova H.L., Obrazhii S.V., Dikhtiarenko V.M. Peculiarities of inheritance of grain weight from the primary spike in hybridization of winter wheat varieties differing in ripening rates. Ahrarni Innovatsii. 2021; 9: 61–68. DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.9.10. [in Ukrainian]

Niniieva A.K. Inheritance of spike performance traits by hybrids of spring spelt (T. spelta L.) with spring bread wheat. Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Ahrarnoi Akademii. 2012; 4: 36–41. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ