Вплив стимулятора росту мет на морфофізіологічні ознаки гречки

Автор(и)

  • Jin Xiaomei Ляонінська Академія с.-г. наук, Китайська народна республіка, China

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.54048

Ключові слова:

гречка, MET, хлорофіл, висота рослини, товщина стебла, фізіологія, урожайність

Анотація

Гречка як одна із основних круп’яних культур у Китаї має високу харчову цінність завдяки співвідношенню незамінних амінокислот у білку.

Мета і задачі дослідження. Вивчення впливу регулятора росту MET на морфофізіологічні ознаки гречки та її врожайність. Визначення оптимальної концентрації для досягнення максимального економічного ефекту від застосування МЕТ.

Матеріали і методи. Вихідний сорт гречки – районований у КНР Юньчао-5. Досліди було закладено в 2012-2013 рр. на дослідній станції Хэйлунцянської Академії сільськогосподарських наук. Посів проводили у відкритому грунті. Дослід включав п’ять варіантів з різною концентрацією MET: 0, 150, 200, 250, 300 мг/л, у вигляді водного розчину об’ємом 60 мл. У кожному варіанті в одній ємності залишали по п’ять рослин у трьох повтореннях. У ході експерименту вимірювали висоту і товщину стебла, вміст хлорофілу і активність супероксиддисмутази (СОД, SOD) рослин. Урожай обраховували в кінці при збиранні, як і інші кількісні ознаки.

Обговорення результатів. У ході експерименту вивчено ефективність застосування різних концентрацій МЕТ на деякі морфофізіологічні ознаки гречки. Результати проведених дослідів показали ефективність цього прийому для зниження висоти рослини і збільшення товщини стебла. При концентрації МЕТ 150 мг/л відбувається зменшення висоти гречки на 12,6 см, або 12 %, а при концентрації 300мг/л зниження росту було 29,2 см або 28 % у порівнянні зі стандартом. Також при підвищенні концентрації МЕТ встановлено позитивний зв’язок з потовщенням стебла, з підвищенням вмісту хлорофілу і зниженням активності СОД. Встановлено найбільш ефективну дію у варіанті з концентрацією МЕТ 200 мг/л. При цьому істотно збільшуються кількість зерна і маса тисячі зерен, а також спостерігається приріст урожаю зерна на 58,9 %.

Висновки. Результати проведених досліджень показали, що рослини гречки, оброблені стимулятором росту MET, мали підвищену стійкість проти вилягання за рахунок потовщення стебла і зниження його висоти. Застосування МЕТ на рослинах гречки свідчить про ефективність прийому в концентрації 200 мг/л лише в умовах вирощування на сприятливих грунтах, для несприятливих грунтів цей прийом не ефективний. Обробка MET підвищує вмісте хлорофілу в лисках у фазі бутонізації і сприяє підвищенню фотосинтетичної діяльності гречки, ефективності СОД. У результаті обробка MET збільшує продуктивність рослини і відповідно підвищується урожайність.

Посилання

Zhang Yizhong. Actuality and prospect of research on buckwheat. Seeds, 2004; 23(3):39-42.

Shang Yulei. The influence of a growth on slowing aging of wheat leaves and yield. Wheat herald, 2001; 21(2):72-75.

Zhang Zheng. The protein complex substances in the crap and its effect against aging plants. Journal of nutrition, 1999; 21(2):159-162.

Yang Dewu. The law gained photosynthesis the substance and its fruitfulness is crap. Chinese agricultural science, 2002; 35(8):934-938.

Tainer JA. Oxygen stress and Superoxide Dismutase. Plant physiol., 1993; 101(1):7-12.

Raychaudhuri SS, Deng XW. The role of SOD in combating oxidative stress in higher plants. Bot. Rev., 2000; 66(1):89-98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-24

Номер

Розділ

ФІЗІОЛОГО–ГЕНЕТИЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ