Актуальні проблеми селекції ячменю в Азербайджані

Автор(и)

  • Г. А. Новрузлу Азербайджанський Науково-дослідний інститут землеробства, Azerbaijan https://orcid.org/0000-0001-8709-1619
  • Д. А. Байрамова Азербайджанський Науково-дослідний інститут землеробства, Azerbaijan
  • Х. Д. Гашимова Азербайджанський Науково-дослідний інститут землеробства, Azerbaijan https://orcid.org/0000-0001-9221-6770
  • З. А. Гарибов Азербайджанський Науково-дослідний інститут землеробства, Azerbaijan https://orcid.org/0000-0003-1141-1174

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2015.57349

Ключові слова:

ячмінь, скоростиглість, посухостійкість, солестійкість, вилягання, висока врожайність

Анотація

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було виявлення і добір з колекції зразків ячменю, інтродукованих з İCARDA за комплексом цінних господарських ознак для практичного використання в селекції на стійкість проти посухи, засолення грунту та хвороб, а також на стійкість проти вилягання на поливі в умовах Азербайджану.

Матеріали і методи. Досліди на богарі з посухостійкості проводили в Гобустанській і Джалілабадській ЗДС, Шекінській ДП Азербайджанського НДІ землеробства в 2006-2014 рр., по солестійкості – в Ширванській ДС Азербайджанського НДІ бавовнярства, в оптимальних поливних умовах – в Абшеронській ПЕГ і Тертерській ЗДС. Об’єктом досліджень були 2000 зразків ячменю.

Для оцінки ступеня засоленості грунту було використано шкалу В. А. Ковди і Г. З. Азізова. Показниками стійкості до стресу було коливання показників елементів структури урожаю та урожайності в порівнянні зі стандартом.

Вивчення, фенологічні спостереження та оцінку стійкості сортів до хвороб проводили згідно Міжнародного класифікатора СЕВ. Оцінку хвороб проводили на природному інфекційному фоні у фазі виходу в трубку–колосіння. Стійкість проти вилягання оцінювали в період колосіння-дозрівання.

Обговорення результатів. За тривалістю вегетаційного періоду зразки було розподілено на ранньостиглі (5-9 діб раніше за стандарт), середньостиглі (одночасно або на 1-4 доби пізніше за стандарт) і пізньостиглі (на п’ять і більше діб пізніше за стандарт). Виявлено генетичні джерела ранньостиглості (176-190 діб).

За висотою рослин зразки розподілено на п’ять груп: 41-60 см – напівкарликові (138 зразків), 61-70 см – низькорослі (691 зразок), 71-80 см – середньо низькорослі (827 зразків), 81-95 см – середньорослі (301 зразок) і 96-110 см – середньо високорослі (43 зразки). За даними морфологічного аналізу більшість зразків, які вилягають, були високорослими. Всі низькорослі і середньо низькорослі сорти в основному мали стійкість 7-9 балів. Між висотою рослин і стійкістю проти вилягання встановлено негативну кореляцію (r = - 0,418).

Відмічено сортові відмінності за ступенем ураженості рослин хворобами. Серед зразків, які вивчалися, у 43,1 % ступінь ураженості борошнистою росою і смугастим гельмінтоспоріозом був слабким або середнім (1-5 балів). Приблизно така ж кількість (42,9 %) були стійкими (7 балів), лише 14 % виявилися високостійкими (9 балів).

Серед елементів структури продуктивності в умовах стресу порівняно менше варіювали маса 100 зерен, довжина колоса, кількість колосків у колосі, а найсильніше – продуктивна кущистість, кількість зерен у колосі та урожайність зерна. У толерантних до стресу зразків ці показники змінювалися незначно.

Висновки. Таким чином, виділені нами зразки з комплексом цінних господарських ознак представляють інтерес як вихідний матеріал для селекції сортів ячменю в різних зонах Азербайджану.

Посилання

Azizov, GZ. Classification of saline lands of Azerbaijan by soil salinity and types. Baku, 2002. 30 p.

Novruzlu, GA. Salt-tolerant barley accessions of as source material for breeding in Shirvan area of Azerbaijan [dissertation]. [Research Institute of Crop Husbandry (Azerbaijan)]: Baku; 1993.

Azizov GZ, Mustafaiev MG, Abdullaiev AM. Study of salt tolerance in different cereal varieties in Shirvan plain. Agrarnaia nauka Azerbaijana. 2004; 4-6:59-64.

Kovda VA et al. Soil classification according to the degree and character of salinity in relation to salt tolerance of plants. Botanicheskiy journal. 1960; XIV:7.

Novruzlu, GA. Some results of studying barley collection material of different origin in terms of salt and disease tolerance in Azerbaijan. In: Proceeding of the International Conference “Diversity, characterization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate change”; 2011 Okt 3-4, Baku, Azerbaijan. Baku, 2011. P. 184-185.

Radova AS, Pustovoy IV, Korolkov AV. Workshop on agricultural chemistry. Moscow: Kolos; 1971. 335 p.

International classifier of CMEA for the genus Hordeum L. (subgenus Hordeum). Leningrad, 1983. 52 p.

Musaiev AJ, Guseynov GS, Mamedov ZA. Methods of field experiments for studying breeding material of cereals. Baku, 2008. 88 p.

Dospekhov, BA. Methods of field experience (with the fundamentals of statistical hrocessing of study results). Moscow: Agropromizdat; 1985. 351 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-29

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ