Ефективність селекції ячменю ярого безостого

Автор(и)

  • М. Р. Козаченко Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН, Ukraine
  • Н. І. Васько Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН, Ukraine
  • О. Г. Наумов Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН, Ukraine
  • Н. В. Іванова Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4430-0633
  • Т. Ю. Маркова Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН, Ukraine
  • Т. А. Шелякіна Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН, Ukraine
  • В. Г. Матвієць Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4630-809X

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66285

Ключові слова:

Ячмінь ярий, різновидність, безостість, схрещування, гібрид, сорт, урожайність

Анотація

Показано ефективність створення безостих ліній ячменю ярого з комплексом цінних ознак шляхом залучення до гібридизації колекційних зразків Національного центру генетичних ресурсів рослин України з озна-кою “безостість”. За результатами сортовипробування в лабораторії селе-кції і генетики ячменю Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва НААН виділено безості лінії − високоврожайну та високобілкову 06-2150, висо-коврожайну та низькобілкову 05-1474, високоврожайні з груповою стійкі-стю до ураження збудниками сажкових хвороб і високим вмістом білка в зерні 05-393 і 05-889. До Державного сортовипробування передано безос-тий сорт Модерн

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-15

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ