CREATING OPTIMAL MODEL OF PROVIDING SOCIAL SERVICES IN THE COMMUNITY UNDER DECENTRALIZATION (UMAN IS THE EXAMPLE)

Authors

  • Galina Kucher Department of Labor and Social Welfare Uman city council, Ukraine

Keywords:

optimization, social services, a social worker, the combined local community

Abstract

The article presents the results of practical research of the process of optimization which provides a full range of social services in the unified local community. It deals with the conditions and factors of creating an optimal model of social services in the community in terms of decentralization. It overviews the process of optimization and benefits of its implementation. The article outlines the division of duties between the social structures of the city, their tasks and functions. The work suggests ideas on the process of optimization.It analises in details the role of professional social workers in the community. The first results of the work have been described in the article. It develops a tentative scheme of the new structure of the Centre of Social Services - a new kind of social service centre that will provide all social groups (family, individual) with its social services in the local community. It suggests new documents,staff instructions, practical achievements gained in the process of optimization of social services. The article reveales the problems and risks of the process of optimization and the influence of optimization capacity on the development of local community in terms of decentralization. The conclusions made in the article could be used during the implementation process of optimizing the system of social services under the decentralization.

Author Biography

Galina Kucher, Department of Labor and Social Welfare Uman city council

Head of the Department of Labor and Social Welfare Uman city council, postgraduate student of Pavlo Tychyna Uman Pedagogical University

References

Управління діяльністю соціальних служб : метод. посібник [авт. кол. : Н. Гусак, Н. Кабаченко, В. Назарук, К. Савчук, О. Савчук, Л. Скоропада, Л. Чорній] / упорядн.-заг. ред. О. Іванова, Н. Гусак ; ПРООН в Україні, Проект «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». – К. : К.І.С., 2013. – 178 с.

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с.

Теорія та практика соціальної роботи : навчальний посібник / О.Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 408

Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част. — К.: «Кожній дитині», 2010. — Част. І. — 224 с.

Сімейно орієнтована соціальна робота : практичні аспекти. Конспект лекцій / За заг. редакцією В. О. Кузьмінського, С. С. Лукашова — К.: Молодь, 2010. — 128 с.

Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К.: Каравела, 2011. – 368 с.

Нові моделі соціальних служб для сім’ї і дітей: напрями, форми і методи роботи: Методичні матеріали для тренера / Авт.-упор. І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, О. А. Лещенко, Л. О. Ніколаєнко, О. В. Павлик, Л. І. Стрига, Н. В. Татарчук; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 2007.

Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2009. – 233 с.

Соціальний супровід сімей, що опинились у складних життєвих обставинах: Метод. посіб. / Автор.-упорядн. І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко та ін. – К.: ДЦССДМ, 2007. – 84 с.

Тимошко Г. М. Організація діяльності державних і спеціалізованих служб : навчальний посібник / Г. М. Тимошко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 248

Закон України «Про соціальні послуги» зі змінами.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» від 27 грудня 2013 року N 904.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг» від 8 серпня 2012 р. № 556-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. «Про схвалення стратегії подолання бідності».

Європейська соціальна хартія переглянута Ст14.

Published

2016-12-26

How to Cite

Kucher, G. (2016). CREATING OPTIMAL MODEL OF PROVIDING SOCIAL SERVICES IN THE COMMUNITY UNDER DECENTRALIZATION (UMAN IS THE EXAMPLE). Social Work and Education, 3(2), 15–25. Retrieved from https://journals.uran.ua/swe/article/view/87827

Issue

Section

RECENT ISSUES IN SOCIAL WORK EDUCATION