КОНЦЕРТИ Ф. ШОПЕНА У ВТІЛЕННІ ІДЕЙ БІДЕРМАЄРА

Автор(и)

  • Цзії Чжу

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289868

Анотація

Мета роботи – виявлення стильових рис бідермаєра у крупних формах Ф. Шопена  на рівні фортепіанного концерту як привнесення зв’язків із одухотвореною «легкою» грою у шляхетських салонних зібраннях, надаючи ознаки барокового облігатного концерту у симфонічну форму. Вибудована героїчно-меланхолічна підоснова шопенівського подання концертної типології надихнула останні думною спрямованістю, за спостереженням дослідників творчості цього автора.  Методологічною основою дослідження виступає  інтонаційний підхід у баченні генетичної єдності музичного і мовленнєвого начал у розвиток концепцій Б. Асаф’єва і Б. Яворського у працях Д. Андросової, О. Маркової,  І. Подобас, Л. Степанової, Л. Шевченко,  з акцентуванням герменевтичного  ракурсу такого підходу. Також  виділені методи – біографічно-описовий, з підкресленням інтелектуально-біографічного його аспекту заради точності інтерпретаційних показників аналізу композицій, аналітично-структурний як зосереджений на музикознавчій специфіці тематично-конктруктивних подання ознак композицій, міжвидовий  стильового компаратив   для усвідомлення взаємодій художньо-мистецьких і наукових-релігійних тяжінь в мисленні Ф. Шопена. Наукова новизна роботи визначається у спиранні на концепцію бідермаєра «велике в малому» при аналізі   крупної форми   концерту,  особливо що стосується початкового варшавського періоду, коли створені були Концерти автором без повернення до цього жанру в наступні етапи творчого буття. Висновки. Бідермаєр відзначає недооціненну  фактурно-виразну сутність подання Шопеном концертної  форми, яка у високих темпах гри «дематеріалізовувала» театральну діалогічність класичного концерту на користь наближення   до думності ліро-епічної монологічності барокових форм, невідривних від духовної генези названого жанру. Монологізація концертної форми у Шопена споріднена з алілуйним комплексом  надшвидкої гри Шопена як представника одухотвореного салонного легкого піанізму, не чужого торканням романтичної драматичної антитетичності у епохальному пограниччі бідермаєрівській прорелігійній камернізації вираження. 

Ключові слова: концерт, жанр в музиці, бідермаєр, «легкий» стиль фортепіанної гри, романтизм, музичний стиль.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Музичне мистецтво