ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-ХУДОЖНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ЗВО

Автор(и)

  • Олег Ясенєв

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.4.2023.293723

Анотація

Мета статті – розглянути розробку характеристик, перспектив і засобів, які сприяють формуванню в процесі навчання студентів художників здібностей до самоорганізації, саморозвитку, усвідомленості, відповідальності під час виконання роботи (створення художнього твору) та вміння творчо мислити, визначати проблему, ставити мету та знаходити нетривіальний шлях її вирішення, пізнання себе і своїх можливостей. Дослідження цієї проблеми сприяє підвищенню ефективності підготовки молодого, затребуваного, конкурентоспроможного та адаптивно мобільного художника, в особі якого суспільство отримає фахівця для вирішення завдань у галузі образотворчого мистецтва, мистецтва та культури, актуальних сьогодні. Методологія дослідження ґрунтується на системному та ціннісному підходах, із застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів, зумовлених мистецько-творчою парадигмою, що дало змогу всебічно розглянути вказану проблему й отримати відповідні результати дослідження. Наукова новизна роботи полягає в осмисленні особливостей формування художньо-естетичних компетентностей у студентів-художників у процесі навчання в закладах вищої освіти України. Зазначено про гостру проблему відсутності науково аргументованих змістовних основ, методів, принципів формування художньо-естетичних компетентностей у студентів – майбутніх художників, пов’язаних із сучасними змінами в професійній мистецькій освіті у зв’язку із введенням у практику дистанційного навчання, що призводить до модернізації самого процесу навчання студента-художника. Висновки. Дослідження здійснено з урахуванням сучасних трансформаційних процесів у професійній художній освіті взагалі й зокрема пов’язане із введенням у практику дистанційного навчання, що дозволить глибше розкрити сутність професійної підготовки фахівців художнього профілю та забезпечить їхній особистісно орієнтований загальний розвиток. Успіх та ефективність формування художньо-естетичних компетентностей у студентів-художників у процесі навчання в закладах вищої освіти залежить від сукупності освітніх умов, за яких буде організовано навчання в окремо взятому закладі вищої освіти. Визначено, що для підвищення ефективності у вирішенні означеного питання мають такі умови: мистецтвознавчий підхід щодо формування художньо-естетичної компетентності; оптимальне поєднання форм, методів і засобів освітньо-мистецької діяльності в закладі вищої освіти; розробці системи практичних завдань тощо.

Ключові слова: компетентності, художня компетентність, художньо-естетична компетентність, образотворче мистецтво, живопис, студент художник, мистецька освіта, заклад вищої освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація